W jednych rośnie w innych maleje

Fot. Pixabay  

Miniony, 2022 rok odbił się na wskaźnikach statystycznych dotyczących liczebności mieszkańców w gminach opowiatu sochaczewskiego. Niestety ubyło mieszkańców w większości gmin. Liczba zgonów przekroczyła liczbę urodzin nowych obywateli. Jedynie w gminie Sochaczew tradycyjnie jak co roku zanotowano dynamiczny wzrost nowych mieszkańców. Tu jednak jest nie kwestia urodzin, a nowych meldunków osób, które zdecydowały się zamieszkać na terenie tej gminy.

Mimo ujemnych wskaźników mieszkańców rokowania są optymistyczne, gdyż porównująć statystyki z wcześniejszych lat, liczba zmarnych w 2022 roku jest nieco mniejsza, minimalnie wzrosła skala urodzeń. Jednak można zachować jedynie umiarkowany optymizm. Generalnie wskaźniki są ujemne i raczej nic nie rokuje, że się poprawi. Biorąć pod uwagę galopujacą inflację, bieżący rok może być znacznie gorszy poid względem przyrostów liczby mieszkańców, przy jednloczesnym wzroscie zgonów.

Niewiele na plusie

 W latach poprzednich i w 2022 roku zaszły zmiany w liczbie ludności. Na 31 grudnia ubiegłego roku zameldowanych na pobyt stały było 3403 osoby, w tym 1741 kobiet i 1662 mężczyzn. Natomiast na pobyt czasowy 38 osób, w tym 22 kobiety i 16 mężczyzn. W ubiegłym roku swój pobyt czasowy zgłosiło 27 cudzoziemców.

W 2022 roku urodziło się 27 osób, w tym 10 dziewczynek i 17 chłopców. Najwięcej dzieci urodziło się w Rybnie (4 osoby), w Józinie, Sarnowie i Jasieńcu (po 3 maluchy). Natomiast

zmarło 41 osób – 25 mężczyzn i 16 kobiet. Porównując do roku poprzedniego to 12 osób mniej. Jednak przyrost naturalny nadal jest ujemny, ponieważ urodziło się 19 osób mniej niż przed rokiem. Jednak więcej zawarto małżeństw. W USC w Rybnie w 2022 roku zarejestrowano 15 małżeństw, czyli o 9 więcej niż rok wcześniej.

Tendencja spadkowa

Znacznie większa ilość zameldowanych jest w gminie Iłów, ale to też większa od Rybna gmina. Iłowski urzą ma zameldowanych na koniec roku 2022 – 5919  osób, w tym 2949 mężczyzn i 2970  kobiet. Jak zaznaczyli urzędnicy na terenie gminy Iłów w dalszym ciągu występuje tendencja spadkowa zameldowanych osób. Porównując do 2021 roku liczba mieszkańców gminy zmalała o 72 osoby. Liczba osób w wieku produkcyjnym wyniosła – 4753 (2534 to mężczyźni i 2219 kobiet). Kobiety w wieku emerytalnym (60+ ) to 751 osoby, a mężczyźni (65+) – 415 osób. W gminie Iłów na koniec ubiegłego roku 2022 na pobyt czasowy zameldowane były 103 osoby. Wydano w gminie 354 dowody osobiste.

Miniony rok to dalszy wskaźnik ujemny, jeśli chodzi o statystyki mieszkańców w gminie Iłów. W 2022 roku urodziło się  58 dzieci –  35 chłopców i 23 dziewczynki. To o 10 osób mniej niż przed rokiem. W 2022 roku zmarło 95 mieszkańców gminy Iłów – 48 kobiet i  47 mężczyzn. To spadek o 5 osób, jednak nadwyżka zgonów nad urodzeniami to -37.

Tendencja spadkowa nie omineła też zawieranych związków małżeńskich. Co prawda porównując do 2021 roku nastąpił nieznaczny wzrost zawartych ślubów   (o 5 więcej), ale w dalszym ciągu występuje tendencja spadkowa, jeśli porówna się to z ubiegłymi latami.

W roku 2022 w USC w Iłowie zarejerstrowano 34 związki małżeńskie. Było 27 ślubów konkordatowych i 7 cywilnych. Jak zaznaczono w gminie coraz częściej zawierane są śluby w plenerze. W minionym roku odnotowano trzy takie uroczystości.

W 2022 roku odnotowano w Iłowie 49 aktów zgonów. To dużo więcej niż rok wcześniej. Wtedy było tylko 30 zgonów.

Porównywalna do Iłowa jest liczba mieszkańców w gminie Młodzieszyn. Na 31 grudnia 2022 roku zameldowane na stałe były 5484 osoby (o 10 osób mniej niż rok wcześniej). To 2723 mężczyzn i  2761 kobiet. Z kolei na pobyt czasowy zameldowane były 83 osoby (50 mężczyzn i 33 kobiety). W minionym roku na terenie gminy było zameldowanych 25 cudzoziemców. W związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie, w USC w Młodzieszynie nadano 256 numerów PESEL osobom uciekającym przed wojną.

Niż wzmacnia się

Miniony rok jest kolejnym w niżu demograficznym na terenie gminy Młodzieszyn. Urodziło się w niej 60 dzieci (pół na pół dziewczynki i chłopcy). Jednak zmarło aż marło 88 osób. Ujemny przyrost naturalny osiągnął więć wartość –28. Najwięcej dzieci nowo urodzonych zamieszkało w miejscowości Młodzieszyn, bo aż 15 oraz w sołectwie Kamion – 9 dzieci.

W USC w  Młodzieszynie  w ubiegłym roku zarejestrowano 16 aktów małżeństw, w tym udzielono 3 ślubów cywilnych, o połowę mniej niż w roku 2021. Wtedy były 33 akty małżeństwa, w tym 10 ślubów cywilnych. To raczej nie rokuje pomyślnie dla gminy.

Nie wszystkie gminy jeszcze podsumowały pod katem statystyki dane dotyczące liczby mieszkańców, zawieranych ślubów oraz wydanych dokumentów urzędowych. Niebawem pozostałe gminy przedstawią te dane. Również i te dotyczące imion nadawanych noworodkom.

Najkrócej ubiegłoroczne dane przedstawił Urząd Gminy i Miasta Wyszogród. Na 31 grudnia odnotowano tam 5 371 zameldowanych, bez uwzglednienai z podziałem na płeć. Odnotowano też 87 zgonów. W stosunku do liczby urodzeń, wynoszącego 37 noworodków to wskaźnik -50. Przewyższający znacznie wskaźniki w wieli gminach sąsiednich i raczej rysuje się, póki co czarny scenariusz dla Wyszogrodu, gdyż wskazuje na to, że ubywa mieszkańców dość znacznie. Zawartych zostało też 24 małżeństwa, co też nie jest oszałamiającą liczbą

Znane i unikalne

Duża różnorodność panuje w nadawaniu imion tak dziewczynkom jak i chłopcom. W Rybnie wśród nadawanych imion dla dzieci najczęściejwpisywane w rejestr były – Anna, Amelia, Maja, Michał, Jan, Aleksander, Piotr i Adam. Pojawiły się też unikalne i dość oryginalne – Liwia, Zoja i Alarik. Z kolei w iłowskim USC najpopularniejsze imiona wpisywane do rejestrów wśród dziewczynek to Iga, Zofia, Hanna, Amelia, Oliwia, a u chłopców – Marcel, Bartłomiej, Filip, Mikołaj, Kacper. Po raz pierwszy na  terenie gminy Iłów pojawiło się imię – Zubia. Natomiast w gminie Młodzieszyn imiona, które rodzice najchętniej wybierali dla chłopców to Adam i Antoni, a wśród dziewczynek – Pola, Zuzanna, Aleksandra  i Laura. Najpopularniejszymi imionami zarejestrowanymiw USC w Wyszogrodzie były Laura, Zofia, Alicja i Julia dla dziewczynek, a dla dominowało imię Kajetan. Zarówno wMłodzieszynie, jak i w Wyszogrodzie nie odnotowano zbyt oryginalnych imion.

Bogumiła Nowak

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz