Rok okiem kamer monitoringu

fot. Jerzy Szostak
Reklamy
W minionym roku kamery sochaczewskiego monitoringu zarejestrowały sto dziewięćdziesiąt trzy naganne zdarzenia. W 2021 było ich dziewięćdziesiąt pięć zdarzeń, czyli znacznie mniej, należy jednak pamiętać, że 2011 rok stał pod znakiem pandemicznych obostrzeń. Zmniejszyła się za to liczba zgłoszeń na działający w urzędzie miasta telefon alarmowy.

W raporcie z pracy monitoringu wyróżnia kilka kategorii incydentów. Wzrosła liczba zdarzeń w kategorii spożywanie alkoholu w miejscu publicznym – sto dziewięć wobec dwudziestu czterech w 2021 roku i osiemdziesięciu trzech w roku 2020. Wzrosła też liczba wykroczeń i kolizji w ruchu drogowym, było ich trzydzieści względem jedynie dziewięciu przed rokiem. Nieznacznie wzrosła liczba przypadków niszczenia mienia. Monitoring zanotował jedenaście takich przypadków w 2022 roku a w 2021 dziewięć.

Najwięcej, trzydzieści siedem wykroczeń i przestępstw, zarejestrowała kamera zamontowana przy skrzyżowaniu ul. Traugutta i Reymonta. Najspokojniej w ubiegłym roku było przy skrzyżowaniu 15-Sierpnia i Łuszczewskich. Ustawiona tam kamera odnotowała zaledwie jedno zdarzenie.

System kamer monitoringu nie jest w stanie wychwycić wszystkich niebezpiecznych zdarzeń, dlatego mieszkańcy mogą zgłaszać problemy dzwoniąc do dyżurnego miasta. Numer 862-36-82 działa całodobowo, przez siedem dni w tygodniu. Z corocznych raportów centrum monitoringu można wywnioskować, że znacząco wzrosła świadomość społeczna i troska o wspólny majątek. Kiedy telefon był wdrażany, przez pierwsze lata dzwonił maksymalnie sześćdziesiąt razy w roku. W 2021 takich interwencji odnotowano sto sześćdziesiąt pięć a w minionym sto dziewięć. Najczęściej, bo dwadzieścia trzy razy dotyczyły one błąkających się psów, znacznie rzadziej awarii oświetlenia ulicznego i sieci wodnokanalizacyjnej. Zgłaszano też np. uszkodzone urządzenia na placach zabaw, połamane znaki drogowe, niedomknięte studzienki kanalizacyjne. W przypadku każdego zgłoszenia dyżurny powiadomił odpowiednie służby ratownicze lub przekazał sprawę do odpowiednich wydziałów i referatów urzędu miejskiego.

W sochaczewskim monitoringu zaszły w 2022 roku pewne zmiany. W systemie znalazły się cztery nowe kamery (dwie obrotowe i dwie stacjonarne), które objęły podglądem rejon podzamcza tj. wzgórze, podzamcze i bulwary spacerowe. Warto też przypomnieć, że od chwili oddania do użytku amfiteatru sam obiekt i jego otoczenie monitoruje drugi miejski system monitoringu złożony z dwudziestu kamer obejmujący teren przystani kajakowej, plaży i bulwarów nad rzeką Bzurą, ul. Podzamcze z parkiem, ul. Moniuszki oraz sam amfiteatr.

UM

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz