Korekty w budżecie

fot. archiwum

TERESIN Radni na styczniowe sesja Rady Gminy Teresin dokonali korekt w bieżącym budżecie gminy.

Plan dochodów i wydatków wzrósł o 387 090   zł w związku z wypłatą dodatków dla gospodarstw domowych związanych z sytuacją na rynku paliw. Radni też dokonali zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Teresin na lata 2023-2038, uaktualniając ją o wprowadzone kwoty do budżetu gminnego.

Następnie przegłosowana została uchwała dotyczącej podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej oraz zmiany w rządowym programie „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”. Podwyższono do 200 procent kwoty kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy w formie zasiłku celowego realizowanego na zakup posiłku lub żywności.  Jednocześnie radni odstąpili od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin, jeżeli dochód nie przekracza

Ustalonego kryterium dochodowego.

BN

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz