Koralowce z Indonezji uratowane. Trafiły do warszawskiego ZOO

10 okazów koralowców rafotwórczych zatrzymali funkcjonariusze mazowieckiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Importer nie posiadał zezwolenia na przywóz okazów CITES. Koralowce należą do gatunków chronionych na podstawie Konwencji Waszyngtońskiej (CITES).

Koralowce zatrzymane

W przesyłce nadanej w Indonezji, funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej w Oddziale Celnym Towarowym I w Warszawie, znaleźli 10 sztuk żywych koralowców rafotwórczych. Importer nie posiadał zezwolenia na ich przywóz do Polski.

Wszystkie koralowce rafotwórcze są chronione i znajdują się na liście CITES. 

Przewożenie okazów CITES

Przewożenie okazów CITES wymaga zgłoszenia celnego i przedstawienia zezwoleń eksportowo-importowych wydanych przez odpowiednie organy administracyjne w kraju wywozu i kraju przywozu.

W Polsce takim organem jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Przewóz okazów CITES bez spełnienia tych warunków jest przestępstwem, zagrożonym karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Życie koralowców zagrożone
Transport koralowców naraża je na silny stres, a czas ma wpływ na ich żywotność. Im dłuższa podróż, tym szanse ich przeżycia maleją. Należy im zapewnić podróż w zbiornikach z wodą spełniającą wszystkie niezbędne do ich przeżycia parametry: temperatury, pH, zasolenia.
Transport, brak cyrkulacji wody oraz niska temperatura otoczenia stanowiły bardzo duże zagrożenie dla życia koralowców. Konieczne było natychmiastowe zapewnienie im odpowiednich warunków.

Współpraca mazowieckiej KAS z warszawskim ZOO

Dzięki szybkiej reakcji i współpracy funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej z pracownikami Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie koralowce udało się uratować.

Zwierzęta zostały umieszczone w warunkach zbliżonych do naturalnych i otoczone specjalistyczną opieką ZOO.

Co warto wiedzieć o koralowcach?

Koralowce, choć często przypominają swym wyglądem rośliny, szczególnie kwiaty, są w rzeczywistości zwierzętami. Ich nazwa systematyczna – Anthozoa  pochodzi z j. greckiego
i jest połączeniem słów:
anthos „kwiat” oraz zoon „zwierzę”.

Od środowiska raf koralowych zależy życie 25% wszystkich gatunków żyjących w morzach
i oceanach. To niezwykle cenne obszary dla różnorodności biologicznej. Zagrożeniem dla raf są przede wszystkim zmiany klimatyczne i zanieczyszczenia oceanów. Rafy potrzebują skutecznej ochrony prawnej, a stale rosnące zapotrzebowanie na żywe koralowce też
nie wspiera ochrony tych ekosystemów.

Decydując się na prywatny kawałek oceanu w swoim domu, kupujmy koralowce tylko
z legalnych źródeł. Dokładnie pytajmy o pochodzenie zwierząt i dokumentację. Pamiętajmy, że od naszych decyzji zależy przetrwanie nie tylko raf, ale także wielu gatunków od nich zależnych. 

KAS

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz