Gaz bez podwyżki

fot.pixabay
Reklamy

REGION W grudniu ubiegłego roku podpisana została przez prezydenta ustawa o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych. Jej celem jest zamrożenie na bieżący rok cen gazu dla odbiorców indywidualnych na poziomie cen z 2022 roku.

Zamrożona będzie również opłata dystrybucyjna. Zgodnie z ustawą wszyscy odbiorcy uprawnieni, w tym odbiorcy w gospodarstwach domowych, rozliczani będą za gaz ziemny przy zastosowaniu ceny 20,017 zł za kWh. Cenę taką stosować będą wszyscy dostawcy gazu ziemnego w Polsce. Do ceny będzie doliczany podatek VAT w wysokości obowiązującej w danym okresie rozliczeniowym.

Ponadto, osoby spełniające kryteria ustawowe mogą ubiegać się o zwrot zapłaconego po 1 stycznia 2023 podatku VAT z tytułu faktur za dostawy gazu. Wnioski o refundację podatku VAT należy składać w urzędzie miasta lub gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek. Zwrot dotyczyć będzie osób, które ogrzewają się gazem i spełniają kryterium dochodowe dodatku osłonowego, czyli 2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego oraz 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego. Można zatem liczyć, że w tym roku nie wzrośnie też cena za butle gazowe z których korzysta większość mieszkańców powiatu sochaczewskiego, w tym również Sochaczewa.

 Oprac. BN; prezydent.pl

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz