Dotacje na pierwsze półrocze

Fot. Pixabay
Reklamy
Samorząd miejski ogłosił otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu sportu w Sochaczewie. W pierwszym półroczu 2023 roku działające w naszym mieście kluby sportowe i UKS-y będą mogły pozyskać w sumie 375 tys. zł dofinansowania.

Takie rozwiązanie, zakładające podział wypłat dotacji miejskich w dwóch transzach w ciągu roku, wypracowała Sochaczewska Rada Sportu, która spotkała się 19 grudnia. W ramach ogłoszonej właśnie serii konkursów stowarzyszenia mogą uzyskać dofinansowanie na zadania realizowane do 30 czerwca 2023 roku. Konkursy na drugie półrocze ratusz ogłosi wiosną.

Podobnie jak w poprzednich naborach obowiązuje podział ogólnej puli pieniędzy na trzy dyscypliny wiodące oraz pozostałe. Rada sportu pozytywnie zaopiniowała następujący podział środków: rugby (195 tys. zł); piłka nożna (75 tys. zł); tenis stołowy (25 tys. zł); pozostałe dyscypliny – judo, pływanie, koszykówka, sporty walki i inne (80 tys. zł). W przypadku klubów wielosekcyjnych, dofinansowanie może być przeznaczone na jedną wskazaną przez wnioskodawcę dyscyplinę sportową.

Kluby sportowe i UKS-y, chcące pozyskać dofinansowanie, muszą sporządzić i złożyć wnioski z ofertami, za pomocą platformy internetowej Witkac.pl do piątku 27 stycznia, do godz. 14.00. Po tym terminie komisja oceni wnioski pod kątem formalnym. W następnym etapie oferty klubów zostaną rozpatrzone pod względem merytorycznym, ocenione według siedmiu kryteriów: poziom sportowy klubu (0-11 pkt.); liczba zawodników biorących udział w szkoleniu sportowym (0-6 pkt.); zdolność do prawidłowej realizacji zadania przez klub (0-5 pkt.); dotychczasowe wykorzystanie przez wnioskodawcę środków publicznych powierzonych z dotacji miejskich (0-5 pkt.); szkolenie, uczestnictwo we współzawodnictwie oraz rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży (0-12 pkt.) oraz wśród dorosłych (0-12 pkt.); organizacja przez klub imprez sportowych o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym (0-5 pkt.). Dotacje otrzymają te stowarzyszenia, które uzyskają nie mniej niż 35 z 56 możliwych do zdobycia punktów.

To tylko jedna z form pomocy udzielanej przez miasto działającym na jego terenie klubom sportowymi. Od lat biorące udział w konkursach stowarzyszenia bezpłatnie korzystają z obiektów sportowych zarządzanych przez MOSiR i szkoły, mają swobodny dostęp do patio i sali konferencyjnej w kramnicach miejskich. Najlepsi sportowcy otrzymują również stypendia burmistrza miasta. Kluby sportowe i UKS-y co roku sięgają też po dofinansowanie z innych ogłaszanych przez miasto konkursów m.in. z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, organizacji letniego wypoczynku czy ogólnodostępnych dla mieszkańców wydarzeń sportowo-rekreacyjnych. Nabór wniosków do tych konkursów dla organizacji pozarządowych zostanie ogłoszony w najbliższych tygodniach.

Ogłoszenia o konkursach dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sochaczewie, w zakładce „Konkursy – dotacje”. Szczegółowe informacje o warunkach konkursów oraz sposobie składania wniosków można uzyskać w Wydziale Sportu i Organizacji Pozarządowych UM, mieszczącym się w kramnicach miejskich – ul. 1 Maja, II piętro, pok. 314. Tel: 46822535 w. 380, 381, 382. E-mail: sport@sochaczew.pl.

sochaczew.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz