Coraz bliżej powołania Sochaczewskiej Rady Seniorów

fot.pixabay
Reklamy

Do 24 stycznia podmioty działające na rzecz osób starszych mogą zgłaszać swych kandydatów do Sochaczewskiej Rady Seniorów.

Niemal 1900 mieszkańców Sochaczewa ma od 75 do 84 lat, a 770 osób powyżej 85 lat. Niemal co czwarty sochaczewianin jest w wieku poprodukcyjnym, czyli nabył prawa do emerytury i zakończył lub wkrótce zakończy aktywność zawodową. Dane demograficzne wyraźnie wskazują, że potrzeby osób starszych, troska o ich zdrowie, aktywność, ciekawe wypełnienie wolnego czasu, stanie się jednym z podstawowych zadań samorządu w najbliższych latach.

Z inicjatywą powołania w Sochaczewie Rady Seniorów wyszedł burmistrz Piotr Osiecki, który podkreśla, że nikt lepiej nie zna potrzeb seniorów od nich samych, dlatego tak ważne jest wsłuchiwanie się w głos osób starszych. Zasady powoływania rady i jej działania opisano w uchwale przyjętej przez radnych jesienią ubiegłego roku. Radni nie mieli wątpliwości, że organizacja będzie wsparciem w realizowaniu potrzeb i zadań skierowanych do tego środowiska. Wśród jej zadań wskazano: integrację i aktywizację społeczną oraz obywatelską seniorów, upominanie się o ich prawa i zapobieganie marginalizacji osób starszych, inicjowanie różnych przedsięwzięć i imprez, zgodnie z potrzebami środowiska, współpracę z władzami miasta. Rada będzie organem społecznym.

Sochaczewska Rada Seniorów zostanie powołana przez burmistrza na trzyletnią kadencję. Ma liczyć do siedmiu członków. W jej skład wejdą przedstawiciele: Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Dziennego Domu Pomocy Społecznej, stowarzyszenia „Włókienko”, Klubu Senior+, Domu Kapłana Seniora oraz jeden przedstawiciel innych podmiotów działających na rzecz seniorów wybrany na podstawie publicznego ogłoszenia. I właśnie teraz trwa nabór kandydatów do obsadzenia tego ostatniego miejsca w radzie.

Na zgłoszenia kandydatów jest czas do 24 stycznia. Wzór karty zgłoszeniowej można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej UM.

UM Sochaczew

Fot. pixabay

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz