Co słychać w punkcie konsultacyjnym dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej i ich opiekunów?

Reklamy

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie od kilku miesięcy działa punkt konsultacyjny dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej oraz ich opiekunów. Uruchomienie punktu jest związane z realizacją projektu „Zdobywać szczyty” prowadzonego przez Stowarzyszenie na rzecz pieczy zastępczej „Stacja dom” z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie jako partnerem.

Głównym celem punktu konsultacyjnego jest długoterminowa i regularna pomoc dla młodzieży w usamodzielnieniu poprzez przekazywanie wiedzy i umiejętności oraz kształtowanie postaw potrzebnych w samodzielnym życiu.

Działania w ramach punktu konsultacyjnego skupiają się na wsparciu indywidualnym, jednorazowym lub cyklicznym w formie konsultacji specjalistycznych oraz prowadzeniu warsztatów i spotkań grupowych dla opiekunów zastępczych oraz dzieci i młodzieży. Odbyły się już pierwsze konsultacje dla wychowanków pieczy zastępczej. Związane były z poszukiwaniem mocnych stron w oparciu o testy Gallupa.

W listopadzie miało miejsce spotkanie informacyjne na temat środków finansowych, które usamodzielniający się młodzi ludzie mogą otrzymać. Uczestnicy dowiedzieli się na co mogą przeznaczyć pieniądze i jakie warunki muszą spełnić, aby je uzyskać. Spotkanie było pierwszym z cyklu. Oprócz typowych konsultacji ze specjalistami pracujemy także niekonwencjonalnie np. wykorzystując grę „Podróż bohatera”. Jest to gra planszowa, ale niezwykła. Służy do indywidualnej lub grupowej pracy nad rozwojem w dowolnie wybranym obszarze życia. Ideą gry jest wzmocnienie w graczu, poczucia mocy, sprawczości oraz motywacji do działania, a wszystko to jest bardzo istotne dla naszych podopiecznych.

Punkt konsultacyjny dostępny jest dla dzieci i młodzieży wychowującej się w pieczy zastępczej lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych z terenu powiatu sochaczewskiego oraz dla opiekunów zastępczych. Każdy wychowanek pieczy zastępczej może skorzystać z konsultacji po uprzednim, telefonicznym umówieniu wizyty. Nasi konsultanci posiadają odpowiednie przygotowanie merytoryczne do zakresu udzielanych konsultacji i innych działań na rzecz beneficjentów punktu.

Mimo iż projekt „Zdobywać szczyty” trwa do czerwca 2023 r. punkt konsultacyjny nie przestanie działać, ponieważ jest potrzebny zarówno wychowankom, jak również opiekunom zastępczym. W przyszłym roku zamierzamy realizować warsztaty dotyczące usamodzielniania, które skierowane będą właśnie do opiekunów. Mamy nadzieję, że punkt będzie się rozwijał i nasze działania będą wsparciem dla tych, którzy tego potrzebują.

Ewa Kajetaniak – PCPR

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz