To był dobry rok dla klubu

W budynku Klubu Sportowego „Promyk” w Nowej Suchej odbyła się 25 listopada konferencja podsumowująca miniony rok dla tej organizacji. Oceniono też pomoc i wsparcie samorządu mazowieckiego dla gminy Nowa Sucha, głównie przy inwestycjach sportowych, oraz dla lokalnych jednostek w tym sołectw oraz strażaków.

Konferencja ta została zrealizowana w ramach trasy po mazowieckich samorządach. W regionie żyrardowskim, w który włączony jest powiat sochaczewski, zrealizowano w sumie 283 inwestycje z dofinansowaniem samorządu Mazowsza.

Przyznane przez samorząd województwa mazowieckiego wsparcie jest dla naszego gminnego samorządu bardzo ważne. Dzięki pozyskanym funduszom udało nam się rozbudować budynek zaplecza przy boisku sportowym należącym do gminy. Dotychczasowe nie spełniało standardów, jeżeli chodzi o wymagania sanitarne czy wielkość pomieszczeń. W KS „Promyk” regularnie trenuje 6 drużyn dziecięcych i młodzieżowych. To jest prawie 200 zawodników. Przymierzaliśmy się do budowy tego budynku, ale z samego budżetu gminy trudno byłoby to zrealizować. Dlatego wystąpiliśmy o środki w ramach samorządowego programu wsparcia i dziękujemy, że je dostaliśmy – wspomniał Maciej Mońka, wójt gminy Nowa Sucha.

W konferencji poza wójtem uczestniczyli – Adam Orliński, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Mariusz Mikulski, przewodniczący Rady Gminy w Nowej Suchej oraz Sławomir Kuczek, prezes Klubu Sportowego „Promyk”. Ten ostatni dziękował za to, że Klub ma teraz bardzo dobre warunki do działania i pracy sportowej. Bez modernizacji zaplecza trudniej byłoby działać młodym sportowcom.

Z kolei wójt dodał, że od lat gmina korzysta z różnych możliwości pozyskania środków, m.in. ze wsparcia dla sołectw MIAS. W tym roku otrzymało je aż 7 sołectw, głównie na oświetlenie ulic. Poza tym jest stałe, coroczne wsparcie dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej.

– Skorzystaliśmy również z programu „Mazowsze dla sportu” i zmodernizowaliśmy boisko sportowe Orlik przy Szkole Podstawowej w Kozłowie Biskupim. Otrzymaliśmy ponadto dofinansowanie na budowę kotłowni gazowej w budynku wielofunkcyjnym w Nowej Suchej. Z kolei w ramach „Mazowsza dla klimatu” wymieniliśmy 300 opraw, co pozwoliło nam zaoszczędzić prawie 50 procent opłat za energię elektryczną – dodał Maciej Mońka, zaznaczając przy tym, że gdyby nie pozyskane środki z samorządu województwa mazowieckiego, nie udałoby się zrealizować wielu ważnych dla lokalnej społeczności inwestycji.

Bogumiła Nowak

Fot. UG Nowa Sucha

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz