Szopki dostarczamy tylko do jutra

Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą zaprosiło do udziału w XXVIII edycji konkursu na szopkę bożonarodzeniową. Prace należy dostarczać do siedziby muzeum mieszczącego się przy placu Kościuszki do 2 grudnia.

Temat wiodący tegorocznego konkursu to „Szopka z czterech stron świata”. Celem przedsięwzięcia jest propagowanie szopkarstwa inspirowanego całym światem i przedstawienie obyczajów pochodzących z rożnych zakątków ziemi związanych z Bożym Narodzeniem.

Organizatorzy pozostawiają autorom dowolność w wyborze form plastycznych, materiałów oraz techniki wykonania prac. Zgodnie z regulaminem konkursu maksymalne gabaryty szopki nie powinny jednak przekraczać 40×50 cm u podstawy. Nie dopuszcza się wykorzystywania elementów seryjnych produkcji – figurek, pocztówek, elementów dekoracji. Prace powinny być wykonane w sposób trwały, uniemożliwiający dekompozycję w trakcie prezentacji na wystawie.
Jury oceni prace indywidualne w czterech kategoriach wiekowych: 3-6 lat, 7-13 lat, 14-18 lat, osoby dorosłe.

Do konkursu przyjmowane są równie prace zespołowe (do trzech osób) oraz rodzinne. Laureaci konkursu w poszczególnych kategoriach otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu i otwarcie wystawy odbędzie się w sobotę 10 grudnia w siedzibie muzeum. Zwycięskie instalacje będą eksponowane na wystawie pokonkursowej czynnej do końca stycznia 2023 roku.

um

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz