Stanowisko Powiatu w sprawie planów kolejowych CPK

W czasie ostatniej sesji Rady Powiatu w Sochaczewie ( 28.12.br.) podjęta została uchwała w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec przebiegu przez powiat sochaczewski wariantów trasy linii kolejowych w ramach inwestycji Centralny Port Komunikacyjny.

Jak wynika z dokumentu Rada Powiatu w Sochaczewie stoi na stanowisku, że nasz rejon dzięki budowie portu lotniczego oraz związanej z nim infrastruktury kolejowej i drogowej zyska potężny impuls rozwojowy, zauważa jednak także zagrożenia. Przeprowadzone przez spółkę Centralny Port Komunikacyjny na terenie gmin powiatu sochaczewskiego konsultacje społeczne w sprawie poprowadzenia przez nasz teren kolei dużych prędkości jasno pokazują, że zaproponowane warianty budzą zaniepokojenie, obawy i sprzeciw mieszkańców. Samorządy z terenu powiatu: Rada Miejska w Sochaczewie oraz Rady Gmin Sochaczew, Teresin, Młodzieszyn i Iłów i Nowa Sucha wystosowały również oświadczenia oraz podjęły uchwały, w których wskazują na te zagrożenia i sprzeciwiają się planom kolejowym CPK.

Mając na uwadze zdanie gmin, dobro, bezpieczeństwo i interes społeczny mieszkańców Rada Powiatu w Sochaczewie przyjęła stanowisko, w którym wyraziła sprzeciw wobec przebiegu wariantów trasy linii kolejowych przez teren powiatu sochaczewskiego w obecnie planowanym kształcie uznając, że przyniesie to zbyt duże negatywne skutki społeczne i ekonomiczne.

Zdanie takie wyraziło 16 radnych zasiadających w Radzie, którzy w głosowaniu wyrazili dla niego swoje poparcie, nikt nie był przeciw, nikt się nie sprzeciwił. Kolejny raz zaskoczeniem jednak był fakt, że kilku radnych: Wanda Dragan, Agnieszka Ptaszkiewicz, Dariusz Zielski a przede wszystkim radny Jerzy Żelichowski, który przypomnijmy był inspiratorem i wielkim orędownikiem podjęcia takiego stanowiska – nie zagłosowali w ogóle. Zachowanie to wydaje się niezrozumiałe i budzi kontrowersje.

W dyskusji nad uchwałą podkreślano, że Rada Powiatu zdaje sobie sprawę z tego, że nie ma realnego wpływu na budowę CPK i KDP, i że wszelkie decyzje w tej sprawie zapadają poza nią. Rada Powiatu może jedynie próbować wpływać na kształt tych decyzji poprzez m.in. podjęcie takiego stanowiska, udział przedstawicieli powiatu w konsultacjach społecznych, spotkaniach z przedstawicielami CPK tak, aby społeczeństwo naszej wspólnoty samorządowej uzyskało w przyszłości maksimum korzyści związanych z powstaniem tej inwestycji a koszty społeczne były jak najmniejsze.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz