Praca na budowie zgodnie z harmonogramem – kolejny odbiór robót dokonany

Reklamy

Właśnie zakończył się drugi z trzech zaplanowanych odbiorów elementów robót przy trwającej aktualnie realizacji powiatowej inwestycji, tj. budowie obiektu gospodarczo-dydaktycznego dla potrzeb Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie.

Na placu budowy w czwartek, 22 grudnia spotkali się m.in. wykonawca – przedstawiciele firmy Moderndom ze Skierniewic, inspektor nadzorujący inwestycję, przedstawiciele szkoły. W odbiorze uczestniczył także ze strony inwestora Tadeusz Głuchowski, wicestarosta, który nadzoruje to przedsięwzięcie od samego początku i systematycznie dogląda postępów robót na budowie.

Przypomnijmy. We wrześniu br. zakończył się pierwszy etap realizowanej inwestycji, która znajduje się przy budynku głównym ZS RCKU i Archiwum Zakładowym Starostwa Powiatowego. Po niespełna trzech kolejnych miesiącach przyszedł czas za kolejny odbiór robót.

Ukończony właśnie zakres prac zakładał odbiór robót ogólnobudowlanych, instalacji sanitarnych, instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji elektrycznej oraz sieci wewnętrznych. A konkretniej, dokonano odbioru m.in. widocznych na zewnątrz konstrukcji stalowych, posadzek, dachu, docieplenia ścian, stolarki okiennej i drzwiowej. Odbiór dotyczył kotłowni wraz z całą infrastrukturą technologiczną, w tym instalacji wodociągowej i gazowej, kanalizacji sanitarnej czy centralnego ogrzewania. Odebrano też przyłącza teletechniczne. Obecnie trwają prace wewnątrz budynku, kładzione są m.in. płytki w łazienkach. Jak zaznaczył podczas spotkania wicestarosta, wszelkie prace wykończeniowe, ale nie tylko, wykonawca uzgadnia z dyrekcją szkoły, która ma realny wpływ na pewne zastosowania i rozwiązania pewnych kwestii w budynku, bo to oni znają najbardziej potrzeby i oczekiwania zarówno kadry pedagogicznej, jak i młodzieży.

Podczas licznych rozmów na temat tej inwestycji wicestarosta Głuchowski zawsze powtarza, że nowy obiekt szkolny, którego powierzchnia stanowi 625 m2 zdecydowanie podniesie poziom edukacji młodzieży, ale również pozwoli na realizację nowych, ciekawych innowacyjnych przedsięwzięć w ramach odbywających się zajęć lekcyjnych. Uczniowie, bowiem poza zajęciami dydaktycznymi, będą tu uczyć się w pracowniach warsztatowych, w tym gastronomicznej. Powstanie tu także świetlica, stanowiąca salę konferencyjną. – Nowe pomieszczenia, kompleksowo i nowocześnie wyposażone, przystosowane przede wszystkim do jak najlepszego przygotowania ucznia w danym zawodzie podniosą nie tylko poziom edukacji i wyszkolenia młodzieży, ale także pozwolą na rozwijanie swoich zainteresowań. Im bardziej wykwalifikowany w swym zawodzie absolwent ukończy tę szkołę, tym bardziej poszukiwanym będzie atrakcyjnym pracownikiem na rynku pracy – podkreśla T. Głuchowski.

Jeśli chodzi o finansowanie tej oświatowej inwestycji – kwota w wysokości ponad 3,3 miliona złotych pochodzi w całości z budżetu powiatu i została wygospodarowane przez Zarząd Powiatu, dzięki wcześniejszym rządowym dotacjom – jak choćby z Polskiego Ładu czy Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych, które zostały przekazane na inne pilne inwestycje samorządu.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz