Mazowieccy harcerze wybrali nowe władze chorągwi

Reklamy
Zjazd Chorągwi, podczas którego wybrano nowe władze odbył się 3 grudnia w auli LO im. Marsz. Stanisława Małachowskiego w Płocku z udziałem blisko 60 delegatów z 25 hufców.

Spotkanie było również okazją do wyróżnienia osób, których harcerska działalność zasługuje na szczególną uwagę. Wśród nich znaleźli się instruktorzy z Hufca ZHP Sochaczew. Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania najwyższe odznaczenie państwowe – Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymał pwd. Zbigniew Tempczyk, zastępca komendantki sochaczewskiego hufca. W podziękowaniu za wszystkie działania podejmowane dla harcerskiej społeczności i nieustanną służbę ZHP Brązowym Krzyżem „Za zasługi dla ZHP” zostały odznaczone komendantka Hufca ZHP Sochaczew phm. Anna Wasilewska i jej zastępczyni phm. Katarzyna Mosakowska-Sobótka. Ponadto za służbę na rzecz Chorągwi odznakę „Zasłużony Instruktor Chorągwi Mazowieckiej ZHP” otrzymał phm. Jarosław Dąbrowski, a plakietę Honorowej Odznaki Chorągwi Mazowieckiej ZHP hm. Maciej Wasilewski.

Komendantem Chorągwi Mazowieckiej Związku Harcerstwa Polskiego na kolejną czteroletnią kadencję został harcmistrz Cezary Supeł. Ponadto do Władz Chorągwi wybrano dwójkę instruktorów z sochaczewskiego hufca, którzy będą pełnić funkcje w Komendzie Chorągwi (phm. Anna Wasilewska zajmie się programem i komunikacją) i Komisji Rewizyjnej (phm. Jarosław Dąbrowski).

– Zawsze z podziwem i szacunkiem patrzę na codzienną pracę sochaczewskiego hufca. Mijająca kadencja była dla nas wszystkich sprawdzianem solidarności, odpowiedzialności i gotowości do służby bliźniemu, który zdaliśmy z powodzeniem. Czas ten umocnił w nas wszystkich poczucie wspólnoty i braterskiej więzi. Dziękując za dotychczasowe zaangażowanie życzę całej kadrze i harcerzom Hufca ZHP Sochaczew niewyczerpanych pokładów sił i energii do czynienia dobra, mając nadzieję, że będzie można je spożytkować w realiach światowego spokoju i stabilizacji – tak komendant Chorągwi hm. Cezary Supeł dziękował za dotychczasową współpracę.

UM

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz