Konsultacje gminne ze sprzeciwem

Reklamy

Budowa megalotniska pod Baranowem od samego początku wzbudza wiele kontrowersji. Coraz częściej zgłaszane są wątpliwości, co do zasadności tak dużej i ogromnie kosztownej inwestycji, jej kosztów społecznych, jak i linii kolejowych, które mają łączyć je z największymi polskimi miastami.

 Coraz więcej sprzeciwu jest wokół budowy Kolei Dużych Prędkości, gdyż w opinii mieszkańców gmin zdewastuje ona tereny wiejskie i zniszczy ona dorobek wielu pokoleń. Nie inaczej tę sprawę widzą mieszkańcy gminy Teresin, którzy swoje stanowisko w tej sprawie przedstawili 28 listopada w hali sportowo-widowiskowej Gminnego Ośrodka Sporu i Rekreacji w Teresinie w trakcie spotkania informacyjno-konsultacyjnego w sprawie budowy Kolei Dużych Prędkości.

Przedstawiciele CPK, jak i biura projektowego, przedstawili możliwe warianty budowy torowiska biegnącego od lotniska w Baranowie przez Sochaczew, Płock do Włocławka i Lipna. Przez teren gminy Teresin przebiegają warianty – W1, W4, W6, W6A, W8, W9. Nieco wcześniej, bo 21 listopada dokonano aktualizacji rozwiązań projektowych w zakresie powiązań torowych istniejącej linii kolejowej nr 3 z projektowaną linią kolejową nr 5 na terenie gminy Teresin oraz gminy Sochaczew.

Jednak wszystkie proponowane rozwiązania są w jawnej sprzeczności z interesem mieszkańców. Jak zaznaczali przybyli na spotkanie, takie traktowanie to ignorowanie ludzi i nieliczenie się z nikim. Rada Gminy Teresin już kilka miesięcy wcześniej podjęła stosowną uchwałę, w której wyraziła stanowczy sprzeciw wobec przedstawionych wariantów przebiegu Kolei Dużych Prędkości na jej terenie. W piśmie do zarządu CPK stwierdzono, że gmina poniesie szereg dotkliwych strat w wielu aspektach dotyczących jej funkcjonowania. Przede wszystkim w aspekcie społecznym, przestrzennym, przyrodniczym i gospodarczym.

Budowa i późniejsza eksploatacja KDP, niezależnie od wyboru któregokolwiek z zaproponowanych wariantów, będzie miała bezpośredni wpływ na pogorszenie zdrowia i życia mieszkańców gminy poprzez generowanie permanentnego hałasu, kumulującego się z hałasem powodowanym przez startujące i lądujące samoloty. Ta inwestycja będzie miała także wpływ na pogorszenie bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego spowodowanego potrzebą zmiany lokalnego układu komunikacyjnego. Proponowany przez CPK przebieg linii kolejowej zniszczy wiele gospodarstw i przedsiębiorstw, zniechęci osoby, które planowały osiedlić się w gminie Teresin, oraz doprowadzi do ogromnej liczby wywłaszczeń i zburzenia domów. Samorząd gminny od wielu lat prowadzi konsekwentną politykę przyciągania nowych inwestorów, a tymczasem tak poprowadzone linie KDP negatywnie wpłyną na rozwój gminy i zdecydowanie obniżą jej wiarygodność jako miejsca dobrego do inwestowania – zaznaczał nie tak dawno w swych wypowiedziach Marek Olechowski, wójt gminy Teresin.

Równie krytycznie wypowiada się na temat inwestycji Tadeusz Szymańczak, aktywista #NIEdlaCPK, były poseł na Sejm, sprzeciwiajacy się budowie CPK i powiązanych z nim inwestycji wobec planowanej inwestycji.

Obecni na spotkaniu mieszkańcy gminy Teresin obawiają się, że z budową linii KDP pojawią się wywłaszczenia, utrudnienia w dojazdach, a także hałas. Sprzeciwiają się głównie dzieleniu ziemi, obawiają utraty atrakcyjnych terenów, ingerencji w środowisko naturalne oraz niejasnym zasadom ustalania wysokości odszkodowań, brutalną ingerencję w środowisko naturalne.

Tadeusz Szymańczak zaznaczył, że przy forsowaniu projektów KDP łamane są prawa nabyte, niezbywalne i konstytucyjne. Jak zaznaczył, nie kreski w planach są ważne, ale warunki, na jakich ludzie będą pozbawiani swojej własności i wysiedlani. A przedstawione linie kolejowe to dramat wywłaszczonych obywateli i degradacja środowiska. Mieszkańców miejscowości położonych w gminie niepokoją te zamysły. Nie zgadzają się na opuszczenie zajmowanych z dziada pradziada własnych domów i ziemi. Ponadto ekolodzy uważają, że wszystkie warianty kolejowe naruszają cenne przyrodniczo tereny i zniszczą je bezpowrotnie.

Jednak przybyli na spotkanie przedstawiciele CPK albo nie umieli odpowiedzieć na pytania, albo odpowiadali wymijająco, a wręcz unikali konkretów i jednoznacznej odpowiedzi.

To jak rozmowa z głuchym, który mówi swoje, a nie dopuszcza do siebie tego, co mówią inni – stwierdził jeden z mieszkańców obecny na spotkaniu.

„Na Program Kolejowy CPK składa się w sumie 12 tras kolejowych, w tym 12 tzw. szprych prowadzących z różnych regionów Polski do Warszawy i CPK. Łącznie to 30 zadań inwestycyjnych i 1981 km nowych linii, których inwestorem jest CPK. Całość programu ma zostać zrealizowana do 2034” – informuje CPK. Mieszkańcy gminy Teresin zadali w jednym z pytań, czy przy tak dużej inflacji i niepewnej sytuacji międzynarodowej stać nas na taki wydatek, czy jest sens realizowania teraz tak wielkiej inwestycji.

Bogumiła Nowak

Fot. UG Teresin

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz