Gmina w złotej setce

Fot. UG Teresin

MAZOWSZE Dziennik „Rzeczpospolita” ogłosił 25 listopada wyniki rankingu samorządów, które osiągnęły najlepsze rezultaty za 2021 rok pod względem dobrego gospodarzenia, dyscypliny finansowej, jakości świadczonych usług, jak też najlepiej współpracujące z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi. 

 Wybierane są też najlepsze w Polsce gminy i miasta pod względem zrównoważonego rozwoju. Ranking Samorządów „Rzeczpospolitej” uznawany jest za jeden z najbardziej wiarygodnych w Polsce. W tym roku gmina Teresin znalazła się na 9. miejscu wśród gmin wiejskich z Mazowsza i na 61. miejscu w kraju spośród 1523 gmin wiejskich ujętych w zestawieniu. Tym samym gmina Teresin znalazła się w gronie najlepszych stu gmin w Polsce, określanych mianem złotej setki.

Rankingi „Rzeczypospolitej” opracowywane są od 18 lat. Redakcja ocenia w nich dokonania lokalnych władz w Polsce, pozwala wyłonić i pokazać te samorządy, które najlepiej dbają o swój zrównoważony rozwój.

Ranking Samorządów przygotowywany jest w kategoriach – dla miast na prawach powiatu, gmin miejskich, miejsko-wiejskich oraz gmin wiejskich. Kryteria oceny Rankingu Samorządów 2022 to około 50 wskaźników. Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać, wynosi 100 dla gmin i miast. W tym roku Teresin uzyskał 57,66 punktów.

Zasady rankingu ustala niezależna Kapituła, której przewodniczy prof. Jerzy Buzek, były premier RP. W jej skład wchodzą przedstawiciele organizacji samorządowych, organizacji pozarządowych, władz publicznych oraz przedstawiciele redakcji „Rzeczypospolitej”. Ranking ten weryfikuje skuteczność działań władz samorządowych w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju wspólnoty lokalnej, ujmowanego w kategoriach trwałości ekonomicznej, środowiskowej, społecznej oraz w zakresie jakości zarządzania.

BN

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz