Do 13 stycznia trwa nabór do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

Fot. Pixabay
BOM jest demokratycznym procesem konsultacji społecznych, w ramach których mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w województwie w perspektywie kolejnego roku budżetowego. W skrócie oznacza to, że:
  • mieszkańcy zgłaszają propozycje projektów, które następnie są analizowane pod kątem możliwości realizacji;
  • propozycje projektów, które pomyślnie przeszły etap oceny, poddaje się pod powszechne i bezpośrednie głosowanie;
  • wybrane przez mieszkańców w drodze głosowania projekty są wpisywane do budżetu województwa i następnie realizowane.

Projekt do BOM może zgłosić każdy mieszkaniec województwa mazowieckiego, bez ograniczeń wiekowych. Projekt w imieniu osoby małoletniej zgłasza jej przedstawiciel ustawowy. Zgłoszone projekty powinny być ogólnodostępne, a ich efekty powinny służyć lokalnej społeczności.

Ze środków BOM mogą być finansowane projekty inwestycyjne (do kwoty 1.000.000 zł) oraz nieinwestycyjne (do kwoty 200.000 zł), mieszczące się w katalogu zadań o  charakterze wojewódzkim, możliwe do realizacji w ciągu jednego roku budżetowego. Projekty inwestycyjne mogą być realizowane wyłącznie na nieruchomościach, do których województwo ma tytuł prawny do dysponowania.

W zgłaszanych projektach nie można wskazać realizatora projektu. Realizacja projektu musi być poprzedzona wyborem właściwego trybu przez realizatora czyli Województwo Mazowieckie, zgodnie z obowiązkami jakie spoczywają na dysponentach środków publicznych.

Wszystkie niezbędne informacje na temat Budżetu Obywatelskiego Mazowsza – zasady, harmonogram, przykładowe zadania itp. – zamieszczone są na stronie www.bom.mazovia.pl.

W zakładce „O Budżecie”, w części „Do pobrania” znajduje się Informator Budżetu Obywatelskiego Mazowsza, czyli kompendium wiedzy o BOM.

Zachęcamy do składania projektów!

Urząd Marszałkowski

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz