Zmiany w gminnych podatkach

fot.pixabay

TERESIN Ostatnie dwie sesje Rady Gminy Teresin dotyczyły m.in. wysokości gminnych podatków w przyszłym roku. Decyzję w tym zakresie radni podjęli jednogłośnie. Korektę opłat i podatków lokalnych wprowadzono w konsekwencji legislacyjnych zmian w systemie podatkowym.

Podatek gruntowy od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez ewidencji oraz od budynków mieszkalnych o 0,15 zł rok do roku do kwoty 1,15 zł za grunty i 0,95 zł na budynki. Z kolei od gruntów pod wodami powierzchniowymi o 1 grosz, co daje stawkę 5 zł. Tyle samo wzrósł też podatek od gruntów dla organizacji prowadzącej odpłatną działalność i organizacji pożytku publicznego, które muszą zapłacić stawkę w wysokości 0,50 zł. Dla gruntów niezabudowanych objętych rewitalizacją wzrost wyniósł 9,45 zł, czyli koszt – 3,81 zł. Pozostałe stawki zależ od rodzaju działalności i charakteru to wzrost jest od 0,15 do 3 zł. I tak koszt budynków związanych z działalnością gospodarczą stawka wyniesie w sumie 28,50 zł, a przy budynkach, gdzie jest sprzedawany materiał siewny 13,47 zł. Budynki w których jest prowadzona działalność w zakresie służby zdrowia będą płacić stawkę 5 zł, a organizacje – 8 zł. Wszystkie opłaty dotyczą płatności za metr kwadratowy.

Radni przegłosowali też zmiany podatku od środków transportu i podatek rolny. Podjęli decyzję o ustaleniu stawki podatku od środków transportowych na poziomie minimalnym określonym w obwieszczeniu Ministra Finansów z 12 października. Jednocześnie obniżyli średnią cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w GUS z maksymalnej kwoty 74,05 zł za jednostkę przeliczeniową do kwoty 50 zł. Każda gmina ustala w tym względzie własne stawki podatku rolnego.

BN

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz