Zapisy na węgiel

fot.pixabay

NOWA SUCHA Gmina Nowa Sucha przystąpiła do zakupu węgla po cenach preferencyjnych dla gospodarstw domowych zgodnie z ustawą 27 października o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw. Jak informuje Maciej Mońka, wójt gminy Nowa Sucha od poniedziałku, 7 listopada rozpoczęło się przyjmowanie wniosków od mieszkańców, którzy chcą nabyć węgiel po preferencyjnych cenach. Wniosek wraz z klauzulą informacyjną należy złożyć w Urzędzie Gminy w Nowej Suchej w sali konferencyjnej (parter) lub za pomocą ePUAP (w tym przypadku wniosek należy opatrzyć kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).

Złożone wnioski będą weryfikowane zgodnie z przepisami. Węgiel w preferencyjnej cenie mogą kupić osoby, które są uprawniające do wypłaty dodatku węglowego lub dokonały wpisu do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (w przypadku, gdy nie złożyły wniosku o dodatek węglowy).

Po pozytywnej weryfikacji wniosku mieszkaniec zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo o cenie za zamówiony asortyment oraz terminie dokonania wpłaty na wskazane na stronie internetowej konto gminy. Wpłata jest warunkiem odbioru węgla we wskazanym punkcie na terenie gminy. Proponowany asortyment to orzech oraz ekogroszek. Co ważne węgiel nie jest pakowany w worki. Do 31 grudnia można zakupić preferencyjnie tylko 1,5 tony, a drugie 1,5 tony dopiero od 1 stycznia 2023 roku. Maksymalna cena 1 tony węgla będzie wynosić 2 tys. zł, a cena nie obejmuje kosztów transportu z punktu dystrybucji do gospodarstwa domowego. Urząd prosi o zgłaszanie się w pierwszej kolejności osób, które nie posiadają jeszcze węgla.

BN

 

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz