W Chodakowie o drogach, śmieciach, podatkach

Za nami drugie z czterech zaplanowanych otwartych spotkań burmistrza z mieszkańcami poszczególnych dzielnic. 17 listopada Piotr Osiecki przez niemal dwie godziny odpowiadał na pytania mieszkańców Chodakowa.

Na wstępie omówił przygotowania miasta do akcji sprzedaży węgla po preferencyjnych cenach, najważniejsze inwestycje zrealizowane w ostatnim czasie w Chodakowie, plany samorządu na najbliższy okres.

Mieszkańcy pytali, czy będzie drugi etap modernizacji terenów rekreacyjnych nad Utratą? Jest to w planach, ale decyzja w tej sprawie zapadnie w połowie przyszłego roku, gdy będzie można ocenić, jakimi wolnymi środkami dysponuje ratusz. Ponieważ jest to teren pod opieką konserwatora zabytków, na konkretny za prac, w tym pielęgnację zieleni, muszą wyrazić zgodę jego służby.

Mieszkańców interesowało, czy miasto podniesie podatki, ceny wody i ścieków w 2023 roku? Burmistrz odpowiedział, że wspólnie z przewodniczącym rady miasta ustalili, iż nie wystąpią do radnych z projektem uchwały podnoszącej stawki. A to oznacza, że podatki nie wzrosną. Jeśli chodzi o wodę i ścieki, to w czerwcu ub. roku obniżono opłatę za wodę i ścieki do 12,97 zł/m3, a obecna taryfa ma obowiązywać do czerwca 2024 roku.

Mieszkańcy pytali też, czy jest możliwość namalowania pasów dla pieszych na ulicy Wyszogrodzkiej oraz zamontowania progów zwalniających na Topolowej, gdzie po ułożeniu asfaltu zaczęły się popisy młodych kierowców, kto szybciej pokona ten odcinek. Burmistrz wyjaśnił, że Wyszogrodzka to droga wojewódzka, ale oczywiście o pasach porozmawia z dyrekcją MZDW. Jeśli chodzi o progi, to sprawą zajmą się miejskie służby drogowe.

Kolejnym drogowym tematem była przebudowa ulicy Chopina na odcinku od torów kolejki wąskotorowej do skrzyżowania z Trojanowską i Staszica. Burmistrz wyjaśnił, że Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich deklaruje, że wprowadzi to zadanie do swoich planów inwestycyjnych zaraz po tym, gdy miasto przekaże mu dokumentację techniczną. Ratusz zlecił opracowanie projektu i kosztorysów. Prace nad dokumentacją trwają. Mieszkańców interesowało też, na jakim etapie są negocjacje z koleją na temat przejęcia gruntów w śladzie kolejki wąskotorowej pod ścieżkę rowerową.

Przed nami jeszcze dwa spotkania:

– 21 listopada o 18.00 w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Zamkowej 4a

– 24 listopada o 18.00 w kramnicach przy ul 1 Maja 21.

UM

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz