Tunel w Teresinie – przed nami największa powiatowa inwestycja

Reklamy

To wyjątkowe wydarzenie nie tylko dla mieszkańców gminy Teresin, ale i całego powiatu. Budowa tunelu w ciągu drogi powiatowej, który zastąpi przejazd kolejowy z Paprotni do Teresina wchodzi w kolejny, jakże znaczący etap. Właśnie podpisano umowę pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., powiatem sochaczewskim i gminą Teresin dotyczącą współpracy przy realizacji inwestycji. Oznacza to, że jeszcze w tym roku ogłoszone zostanie postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy zadania.

Dokumentacja projektowa jest już gotowa. Po wielu latach oczekiwań, budowa przeprawy wchodzi w zasadniczą fazę. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, to pod koniec 2025 roku tunelem przejadą pierwsze samochody.

O tym, że na budowę tunelu pod przejazdem kolejowym w centrum Teresina, czeka cała gmina już od wielu lat, pisaliśmy niejednokrotnie. Również o tym, że dzięki współpracy samorządu powiatu sochaczewskiego i teresińskiej gminy oraz przy bardzo dużym wsparciu posła na Sejm RP Macieja Małeckiego, wiceministra Aktywów Państwowych marzenie mieszkańców o budowie tunelu spełnia się.

W ostatni poniedziałek października br. podpisano umowę dotyczącą współpracy przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa skrzyżowania wielopoziomowego linii kolejowej z przejściem drogi powiatowej nr 3837W pod linią kolejową w km 41,740 linii kolejowej nr 3 Warszawa-Kunowice – tunelu drogowego pod linią kolejową wraz z rozbudową i przebudową drogi powiatowej” z udziałem finansowym PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach projektu inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap IV”. Spotkanie nie przypadkowo miało miejsce na terenie klasztoru w Niepokalanowie. Właśnie to miejsce znane jest w niemalże całym świecie. Klasztor został założony w 1927 roku przez św. o. Maksymiliana Kolbego zawsze otwarty był na tysiące, a nawet miliony pielgrzymów przybywających tu ze wszystkich stron kuli ziemskiej. Pielgrzymki trwają po dziś, a ich uczestnicy będą korzystać ze sprawniejszego dojazdu do Niepokalanowa.

– Podpisana umowa daje zielone światło do kolejnego etapu, którym będzie ogłoszenie przetargu na wyłonienie firmy, która zajmie się budową tunelu. To inwestycja, na którą społeczność gminy Teresin, ale też całego powiatu czeka długie lata. Chcemy doprowadzić do jej realizacji jak najszybciej. W tym miejscu przede wszystkim dziękuję posłowi Maciejowi Małeckiemu, którego pomoc jest nieodzowna, od początku pilotuje tę inwestycję, za co bardzo jesteśmy mu bardzo wdzięczni – mówi starosta Jolanta Gonta. – Dziękuję również stale zabiegającym o tę inwestycję radnym powiatowym, szczególnie Janowi Aleksandrowi Łopacie i Anecie Sowińskiej. Dziękuję samorządowi gminy Teresin, wójtowi Markowi Olechowskiemu za efektywną współpracę, a przecież tej przed nami jeszcze dużo, jeśli chodzi o realizację, jakże istotnej i chyba największej dotąd wspólnej inwestycji – dodaje starosta sochaczewski.

Poza starostą, wójtem gminy Teresin podpisy pod treścią umowy złożyli – wicestarosta Tadeusz Głuchowski, skarbnik powiatu Teresa Pawelak, skarbnik gminy Agnieszka Rosa oraz z ramienia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.: Krzysztof Pietras – dyrektor Regionu Centralnego PKP PLK i jego zastępca Daniel Boruchalski.

– Gratuluję podpisania umowy o współpracy i tym samym trzymam mocno kciuki za realizację kolejnego etapu inwestycji, którego efektem będzie przeprowadzenie postępowania i udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych. Jest to bardzo dobra wiadomość dla tysięcy mieszkańców gminy Teresin, powiatu sochaczewskiego, a także odwiedzających klasztor w Niepokalanowie. Zawsze podkreślam, że tunel jest tu niezwykle potrzebny i cieszę się, że mogę pomagać w sprawie jego powstania. To jedna z najważniejszych inwestycji ostatnich lat na Ziemi Sochaczewskiej. Dla mnie niezwykle istotna – mówił poseł Maciej Małecki, wiceminister Aktywów Państwowych.

O tym, jak ważne i ogromne jest to wyzwanie, świadczyć może obecność również Andrzeja Bittela, sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Podczas wydarzenia nie mogło zabraknąć członków prezydium Rady Powiatu – Andrzeja Kierzkowskiego, Jana Aleksandra Łopaty i Józefa Chociana, jak również członków Zarządu Powiatu – Anny Pawłowskiej, Bożeny Samson i Bogumiła Czubackiego. Wśród gości byli też m.in.: Radosław Celiński – członek Zarządu PKP PLK, Piotr Osiecki – burmistrz miasta Sochaczew, Aneta Sowińska – radna powiatowa, Małgorzata Dębowska – dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg, Marek Misiak – wicedyrektor GZGK w Teresinie.

– Bardzo dziękuję wszystkim, którzy pracują nad tym, by tunel w Teresinie wreszcie powstał. Przez wiele lat w tym temacie nie było zrobione tak wiele, jak w ostatnim czasie. Podziękowania szczególnie kieruję do posła Macieja Małeckiego, dzięki jego wsparciu budowa tunelu jest na doskonałej ścieżce, by mogła być zrealizowana – mówił m.in. Jan Aleksander Łopata, który jako mieszkaniec gminy Teresin, radny z tego okręgu mocno angażuje się w prace nad wykonaniem tej bardzo dużej inwestycji.

Z każdym kolejnym rokiem na trasie Warszawa – Poznań zwiększa się ruch kolejowy. To powoduje, iż zapory na ulicach Kolbego i Szymanowskiej zamknięte są nie tylko częściej, ale i na dłużej. Liczba pojazdów oczekujących na ich podniesienie stale się zwiększa. Zdarza się, iż przejechanie autem z Paprotni do Teresina zajmuje nawet ponad 20 minut, choć obie miejscowości dzieli zaledwie przejazd kolejowy.

Warto przypomnieć, że pisemna, oficjalna decyzja o realizacji tego zadania zapadła w 2018 roku. Budowa tunelu w pasie drogi powiatowej pod przejazdem kolejowym w Teresinie stanowi dla powiatu, jak i dla gminy priorytet inwestycyjny, dlatego cieszy fakt, że wszystko zmierza w kierunku realizacji zadania. Należy pamiętać, że to jest bardzo duża i skomplikowana inwestycja, stąd na jej przygotowanie potrzeba odpowiednio długiego czasu, a przede wszystkim zebrania i przygotowania odpowiedniej dokumentacji, uzyskania wielu pozwoleń i decyzji. Nie bez znaczenia był również fakt, iż na spowolnienie procesu inwestycyjnego miała wpływ pandemia, a obecnie trzeba się liczyć ze znacząco wzrastającymi kosztami. Jednakże nowy przejazd w Teresinie to przede wszystkim bezpieczeństwo i lepsza komunikacja.

Wedle zapisów w umowie, na inwestycję składać się będą: likwidacja przejazdu kolejowo-drogowego w ul. św. Maksymiliana Kolbego w Paprotni i ul. Szymanowskiej w Teresinie, budowa tunelu drogowego o niepełnych parametrach skrajni pionowej, z jezdnią dwukierunkową, chodnikiem dla pieszych, ścieżką rowerową oraz z niezbędną infrastrukturą drogową, o konstrukcji stropu zachowującej rezerwę dla dwóch torów kolejowych zewnętrznych w stosunku do torów istniejących (tj. docelowo dla układu czterech torów), jak również powiązanie projektowanego układu drogi z istniejącym układem dróg, budowa instalacji związanych z budową obiektu, w tym: energetycznych, sanitarnych oraz inne niezbędne prace wynikające z projektu budowlanego.

Na koniec warto jeszcze przypomnieć harmonogram dotychczas wykonanych prac. Otóż w styczniu 2018 r. podpisane zostało porozumienie pomiędzy PKP PLK S.A, powiatem sochaczewskim i gminą Teresin w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę skrzyżowania wielopoziomowego linii kolejowej z przejściem drogi pod linią kolejową w km 41,740 linii kolejowej nr 3 Warszawa-Kunowice, w ciągu drogi powiatowej nr 3837W w Teresinie – ETAP I”. Z kolei we wrześniu tego samego roku ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej. W maju 2019 r. została podpisana umowa z firmą CertusVia Sp. z o.o. na wykonanie dokumentacji projektowej. Obecnie podpisano porozumienie, o którym mowa powyżej, a przed nami – ogłoszenie postępowania przetargowego na budowę tunelu.

Konferencja prasowa, która miała miejsce w Niepokalanowie (31.10) przygotowana została przez Wydział Promocji w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie.

 Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz