SPOTKALI SIĘ MŁODZI RADNI

Za nami przeprowadzone 8 listopada wybory do Młodzieżowej Rady Miasta, w których toku udało się wybrać 22 radnych. Natomiast 17 listopada odbyła się pierwsza sesja nowo wybranego gremium.

W tym dniu młodzi radni otrzymali od Miejskiej Komisji Wyborczej zaświadczenia o wyborze na radnego. Złożyli również ślubowanie, po czym w tajnym głosowaniu wybrali swoje prezydium, które przejął prowadzenie sesji od Przewodniczącego Rady Miasta Sochaczew Sylwestra Kaczmarka. Przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miasta został Mateusz Tkacz, uczeń niepublicznego Zespołu Szkół Kształcenia Zawodowego mieszczącego się przy ul. Stadionowej w Sochaczewie.

Radni Młodzieżowej Rady Miasta wysłuchali również prelekcji nt. „Funkcjonowanie młodzieżowych rad gmin we wspólnocie samorządowej”.

W skład rady wchodzą mieszkańcy Sochaczewa w wieku od 13 do 19 lat. Kadencja będzie trwała dwa lata. Przed wybraną do rady młodzieżą stoi szereg odpowiedzialnych zadań. Jest to na przykład reprezentowanie interesów młodzieży wobec władz państwowych, organów samorządu terytorialnego oraz samorządu uczniowskiego, czy promowanie i inspirowanie młodzieżowej twórczości artystycznej, działalności sportowej, charytatywnej, na rzecz ochrony środowiska. Kształtowanie i utrwalanie postaw demokratycznych, wyrabianie umiejętności podejmowania decyzji w sprawach publicznych. Radni będą mieli też za zadanie współpracę z władzami miejskimi, oświatowymi oraz wybranymi organizacjami w zakresie spraw bezpośrednio dotyczących młodzieży.

Na kadencję 2022-2024 Młodzieżowej Rady Miasta wybrani zostali: Oliwia Bartosiak, Wiktor Borowiec, Otylia Kinga Całczyńska, Wiktor Chaicki, Adam Ciuchciński, Mariusz Dąbrowski, Maja Górczyńska, Aleksandra Janiszewska, Tomasz Kamiński, Viktoria Krupa, Bartłomiej Daniel Kurzeja, Aleksandra Libera, Mateusz Odolczyk, Marcelina Orzeszek, Jan Pawłowski, Kacper Pisarek, Patrycja Proch, Wiktoria Szymańska, Mateusz Tkacz, Hubert Zagajewski, Natalia Zielińska i Zuzanna Zielinska.

Okazuje się jednak, że młodzi radni będą musieli wybrać po raz kolejny przewodniczącego rady. Otóż 18 listopada Mateusz Tkacz złożył pisemną rezygnację z zasiadania w Młodzieżowej Radzie Miasta, a to oznacza, że zgodnie z § 15 pkt. 1 ust. 3 Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Sochaczew, jego mandat wygasł. W piśmie informującym o złożeniu mandatu radny nie podał przyczyn rezygnacji.

Zgodnie z § 15 pkt. 4 i 5 Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Sochaczew, „zwolniony mandat uzyskuje osoba, która otrzymała kolejno największą liczbę głosów w danej szkole, pod warunkiem, że na dzień powołania nadal spełnia warunki wymagane do kandydowania i wyraziła zgodę na objęcie mandatu radnego”. Jeśli nie ma takiej osoby, szkoła przeprowadza wybory uzupełniające.

Na kolejnej sesji, zwołanej przez wiceprzewodniczącego MRM, radni wybiorą ze swego grona nowego przewodniczącego.

UM Sochaczew/opr. dot

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz