Rozpoczęła się rewitalizacja stawu retencyjnego w Młodzieszynie

Rozpoczęła się rewitalizacja stawu retencyjnego w Młodzieszynie Gmina Młodzieszyn rozpoczęła realizację zadania pn. „Rewitalizacja stawu retencyjnego w Młodzieszynie” współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.


Gmina pozyskała na realizację inwestycji dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 259.000,00 zł w zakresie budowy i renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji. Przewidywana łączna kwota całej inwestycji wyniesie 369.000,00 zł. Zadanie będzie polegało na rewitalizacji istniejącego stawu retencyjnego w Młodzieszynie, zlokalizowanego w sąsiedztwie zabytkowego parku podworskiego.
Zakres prac obejmuje w pierwszej kolejności oczyszczenie stawu z namułów oraz wykonanie profilowania brzegów i skarp, a następnie wykonaniu płotków faszynowych celem zabezpieczenia skarp zbiornika.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest przede wszystkim zwiększenie możliwości magazynowych, co umożliwi odbiór wód napływowych z otaczających pól użytkowanych rolniczo. Dodatkowo założone do zrealizowania prace podniosą walory estetyczne całego zbiornik, który sąsiaduje z zabytkowym parkiem.
Dziękujemy Marszałkowi Województwa Mazowieckiego Adamowi Struzikowi oraz Wiceprzewodniczącemu Sejmiku Województwa Mazowieckiego Mirosławowi Adamowi Orlińskiemu za wsparcie finansowe przyznane naszej gminie w zakresie renowacji zbiorników wodnych.

UG

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz