Niezrozumiały brak głosowania wśród opozycji

Reklamy

Podczas obrad  XXXVIII sesji Rady Powiatu w Sochaczewie (25 listopada br.) już na początku powrócił temat związany z przyjęciem przez radnych stanowiska w sprawie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego i Kolei Dużych Prędkości. Przypomnijmy, iż 25 sierpnia br. do Biura Rady wpłynęła petycja od jednego z mieszkańców powiatu sochaczewskiego, dotycząca wyżej wymienionego tematu. Sprawą tą zajęła się Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu. Komisja na swoim posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia ww. petycji. Uzasadnienie tej decyzji przedstawiono na sesji. Wynika z niego m.in., iż Komisja powierza Zarządowi Powiatu przygotowanie stanowiska w przedmiotowej sprawie na najbliższą sesję Rady.

Z uzasadnienia wynika jeszcze, że Rada Powiatu zdaje sobie sprawę z tego, że nie ma realnego wpływu na budowę CPK i KDP, i że wszelkie decyzje w tej sprawie zapadają poza nią. Rada Powiatu może jedynie próbować wpływać na kształt tych decyzji poprzez udział przedstawicieli powiatu w konsultacjach społecznych, spotkaniach z przedstawicielami CPK tak, aby społeczeństwo naszej wspólnoty samorządowej uzyskało w przyszłości maksimum korzyści związanych z powstaniem tej inwestycji a koszty społeczne były jak najmniejsze. Dlatego też, Rada Powiatu uznała za słuszne zajęcie stanowiska w tej sprawie i poddanie pod głosowanie rozpatrzenie tej petycji.

I tu stało się coś niezrozumiałego…

Zaskoczeniem był fakt, że gdy doszło do głosowania nad projektem uchwały w sprawie  petycji, w następstwie czego Rada miałaby obowiązek podjąć stanowisko w sprawie budowy CPK i KDP, grupa radnych opozycyjnych nie wzięła udziału w głosowaniu i tym samym nie poparła tego, by przyjąć stanowisko, o którym mowa wcześniej …

W głosowaniu „za” było 13 radnych, nikt nie wstrzymało się od głosu a 8 radnych nie zagłosowało w ogóle. Byli to: Robert Gajda, Wanda Dragan, Bogdan Dobrzyński, Wojciech Ćwikliński, Iwona Szlaga, Agnieszka Ptaszkiewicz, Dariusz Zielski i co najbardziej zaskakuje – orędownik przyjęcia stanowiska Rady Powiatu w sprawie CPK – Jerzy Żelichowski.

Wydawać by się mogło, że radni będą jednogłośnie za tym, żeby Rada takie stanowisko podjęła a tymczasem, ich zachowanie wydaje się niezrozumiałe. Ostatecznie uchwała w sprawie petycji została przyjęta, lecz nie zagłosowali za nią m.in. Ci, którzy wcześniej dążyli do decyzji  przyjęciu stanowiska…

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz