Miasto gotowe do sprzedaży węgla

Reklamy

Sochaczewski ratusz jest gotowy do przyjęcia pierwszych dostaw węgla i jego dystrybucji wśród mieszkańców. Już wiadomo, że Miejski Punkt Sprzedaży Węgla uruchomiony zostanie nie na terenie Chemitexu, jak pierwotnie zakładano, lecz przy ul. Targowej 24. To dawna baza Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”.

Zgodnie z ustawą węglową, w terminie 3 dni od jej wejścia w życie ratusz zamieścił w swoim BIP informację, że zamierza kupić węgiel dla gospodarstw domowych i wypełnił stosowne zgłoszenie na stronie www.cieplo.gov.pl. Wcześniej dokonano rozpoznania lokalnych potrzeb. Mieszkańcy w specjalnie przygotowanej do tego celu ankiecie zadeklarowali chęć zakupu w całym sezonie grzewczym ok. 1700 ton węgla grubego i ekogroszku. I taką informację przekazano wojewodzie mazowieckiemu. Teraz ratusz musi czekać na kontakt mailowy lub telefoniczny od spółki zajmującej się sprzedażą węgla, która przekaże miastu niezbędne dokumenty potrzebne do zawarcia umowy, ustali harmonogram dostaw i wskaże miejsce odbioru surowca.

– Do końca grudnia tego roku wstępnie zadeklarowaliśmy chęć zakupu 1000 ton paliwa – 650 ton ekogroszku i 350 ton węgla grubego. Oczywiście jeśli zainteresowanie ze strony mieszkańców będzie duże, mamy możliwość zwiększenia zamówienia – mówi burmistrz Piotr Osiecki.

Przypomnijmy, że zgodnie z ustawą zakupu preferencyjnego będzie mogła dokonać osoba fizyczna, która otrzymała dodatek węglowy lub jest uprawniona do jego otrzymania, a jeśli nie złożyła wniosku o ten dodatek – dokonała właściwego wpisu do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). W sezonie grzewczym 2022/2023 jedno gospodarstwo domowe może zakupić maksymalnie 3 tony węgla: 1,5 tony do 31 grudnia 2022 r. oraz 1,5 tony po 1 stycznia 2023 r.

Pierwotnie ustawodawca zakładał, że sprzedaż prowadzona będzie samodzielnie przez gminy, albo należące do nich zakłady komunalne i spółki. Na tej podstawie burmistrz prowadził pierwsze rozmowy o dystrybucji węgla ze spółkami PEC, ZWiK i Geotermią Mazowiecką. Ostatecznie ustawa dopuściła zawieranie przez gminy porozumień z prywatnymi składami węgla, by wspólnie z samorządami zadbały o sprawny transport, przechowywanie i sprzedaż paliwa uprawnionym osobom. Sochaczewski ratusz dokonał rozeznania rynku i okazało się, że najtaniej całą operację burmistrz przeprowadzi ze składem węgla działającym na tyłach dawnego Merkurego przy ulicy Targowej (firma Węglo-Bud Witold Pływaczewski).

– Robimy wszystko, by ostateczna cena, po jakiej mieszkańcy będą kupowali węgiel w miejskim składzie, była jak najniższa. Wiele zależy jeszcze od kosztów transportu, a te poznamy dopiero wtedy, gdy Polska Grupa Górnicza wskaże nam punkt, z którego mamy odbierać węgiel – informuje Piotr Osiecki.

Wkrótce więcej informacji na temat godzin pracy Miejskiego Punktu Sprzedaży Węgla, procedury składania wniosków, zasad odbioru paliwa w punkcie przy ul. Targowej 24. Na miejskim portalu Sochaczew.pl pełną informację na ten temat będzie można znaleźć w zakładce „ZAKUP WĘGLA”. Ratusz planuje też uruchomienie specjalnej infolinii węglowej.

UM

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz