Budżet 2023 – dobre drogi i Strefa Aktywności

Fot. Pixabay
Reklamy
Do sochaczewskich radnych przesłano już projekt budżetu miasta na 2023 rok. Dochody samorządu oszacowano na 183,6 mln, a na inwestycje przeznaczono 22,3 mln zł. Uchwała budżetowa będzie rozpatrywana na sesji rady miasta jeszcze przed Bożym Narodzeniem.

Zgodnie z przepisami, prace nad budżetem należy zakończyć do 15 listopada, projekt uchwały przesłać do analizy Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz radnym. Po stronie wydatków największą kwotę, aż 70 mln zł, ratusz odłożył na utrzymanie szkół i przedszkoli, w tym 15 mln na dotacje dla prywatnych placówek edukacyjnych. Różnego rodzaju świadczenia rodzinne i pomoc społeczna pochłoną łącznie 31 mln, gospodarka odpadami i ochrona środowiska 19,4 mln, a utrzymanie i budowa nowych dróg ponad 18 mln.

Miasto zmniejszy dług
– Obniżymy łączną kwotę naszych zobowiązań, o czym wielu samorządowców może jedynie pomarzyć. Na koniec 2023 roku dług miasta będzie mniejszy niż obecnie o 62 tys. zł. Dzięki oszczędnościom nie zwolnimy tempa w inwestycjach, na które odłożyliśmy ponad 22 mln. W ponad 80 procentach sfinansujemy je z pozyskanych dotacji, co potwierdza, jak skutecznie potrafimy sięgać po środki zewnętrzne – mówi burmistrz Piotr Osiecki.
I dodaje, że to będzie trudny budżet, pełen niewiadomych, wymagający oszczędzania i szybkiego reagowania na zmieniające się ceny energii, paliw, kosztów pracy.
– Pierwszym krokiem jest zabezpieczenie pieniędzy na utrzymanie szkół, przedszkoli, oświetlenie ulic, zakup paliwa do autobusów ZKM, czystość i porządek, czyli podstawowe zadania samorządu. Inwestycje zaplanowaliśmy bardzo ostrożnie, a ich listę wydłużymy w trakcie roku, gdy dowiemy się jak duża jest nadwyżka budżetowa – deklaruje burmistrz.

12 mln na drogi
Największym przyszłorocznym projektem będzie remont dróg osiedlowych za niespotykaną dotychczas kwotę ponad 12 mln złotych.
– Dwuletni program obejmie wszystkie dzielnice, a docelowo w latach 2023-2024 w jego ramach przebudujemy aż 33 ulice. Ich listę poznamy na początku grudnia. Pracujemy nad nią bardzo skrupulatnie, bo powodzenie całego projektu zależy od szczegółów – informuje Piotr Osiecki.
O tym, która ulica zostanie przebudowana, zdecyduje kilka czynników. Po pierwsze, czy zapewnia dojazd jedynie do kilku posesji, czy do kilkudziesięciu. Jej szanse wrosną, gdy ma większe znaczenie dla ruchu w danym rejonie miasta, a jej utwardzenie nie wiąże się z przebudową podziemnych sieci.
– Sprawdzamy też, od ilu lat istnieje dane osiedle, czy jesteśmy właścicielem każdego centymetra działki przeznaczonej pod remont drogi i czy jej przebudowa wiązałaby się z koniecznością uzyskania uzgodnień np. z PKP, co może potrwać kilka miesięcy – wylicza burmistrz.

Jesienią Strefa Aktywności
Młodzież i dzieci zapewne ucieszy, że w okolicy bulwarów nad Bzurą powstanie Strefa Aktywności. Park wyposażony w tory do jazdy na rowerach, rolkach i deskorolkach, przeszkody i pochylnie, ma być gotowy jesienią. Zakończy się także poważny remont sal gimnastycznych w szkołach podstawowych nr 1 i 7 oraz elewacji urzędu miasta. W wykazie inwestycji znajdziemy też mniejsze, ale wcale nie mniej ważne zadania jak budowa nowych placów zabaw, wspieranie rozwoju ogrodów działkowych, wykonanie dokumentacji przebudowy ulicy Rozlazłowskiej oraz dwóch odcinków wojewódzkiej drogi nr 705, czyli ul. 15 Sierpnia (odcinek od granic miasta do Kościńskiego). W przyszłym roku zakończą się też prace nad projektem rewitalizacji stadionu przy ul. Chopina.

Dziesięć największych miejskich inwestycji w 2023 roku

12.100.000 zł – „Mała ojczyzna Chopina” – przebudowa dróg miejskich stanowiących element tras turystycznych i ścieżek rowerowych – etap I (1,2 mln zł – środki własne, 10,9 mln zł dotacja z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”)
5.900.000 zł – Strefa Aktywności – zagospodarowanie terenów nad Bzurą, etap III (900 tys. zł – środki własne, 5 mln zł dotacja z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”)
2.350.300 zł – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1, sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 7 oraz docieplenie budynku Urzędu Miasta (200 tys. zł – środki własne, 2,15 mln zł dotacja z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”)
448.113 zł – budowa przeprawy mostowej przez rzekę Bzurę – opracowanie dokumentacji projektowej (dotacja dla powiatu)
300.000 zł – rezerwa celowa na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne
300.000 zł – modernizacja pasa drogowego dróg miejskich
230.000 zł – doposażenie placu zabaw przy ul. Chabrowej
110.000 zł – dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy al. 600-lecia (pomoc dla MZDW)
100.000 zł – doświetlenie przejść dla pieszych
100.000 zł – wykup gruntów pod drogi gminne

daw/UM

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz