Bezpłatne szkolenie dla organizacji

fot. pixabay
Reklamy

SOCHACZEW Wydział Sportu i Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Sochaczewie zaprasza reprezentantów klubów sportowych i organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Sochaczew na szkolenie realizowane w formie webinarium on-line.

Szkolenie poświęcone przekazywaniu i rozliczaniu dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o sporcie odbędzie się 24 listopada o godzinie 17.00. Udział w nim jest bezpłatny. Każda organizacja pozarządowa może zgłosić na szkolenie jedną osobę. Podczas proponowanego szkolenia Uczestnicy zostaną zapoznani z aktualnymi informacjami dotyczącymi przekazywania, realizacji, rozliczania oraz dokumentowania zadań publicznych. Uczestnicy dowiedzą się m.in., jak realizować i rozliczyć zlecone zadanie, jak prowadzić dokumentację związaną z zadaniem, rozliczać wkład osobowy i rzeczowy, dokumentować rezultaty, sporządzić sprawozdanie częściowe i końcowe.

Szkolenie poprowadzi uznany ekspert w prezentowanej dziedzinie Artur Gluziński, były pracownik Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec, autor książki „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, specjalista w zakresie współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

Karta zgłoszenia uczestnika na szkolenie dostępna jest na portalu Sochaczew.pl. Wypełnioną kartę zgłoszenia należy dostarczyć osobiście do Wydziału Sportu i Organizacji Pozarządowych lub przesłać e-mailem na adres: sport@sochaczew.pl lub ngo@sochaczew.pl do 21 listopada 2022 r. Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

UM Sochaczew

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz