Zgłoś szopkę do konkursu

fot.podglądowe
Reklamy

Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą zaprasza do udziału w XXVIII konkursie na Szopkę Bożonarodzeniową. Tematem wiodącym tegorocznego konkursu jest „Szopka z czterech świata stron”.

Celem tegorocznego konkursu jest propagowanie szopkarstwa inspirowanego całym światem i przedstawienie obyczajów pochodzących z różnych zakątków ziemi związanych z Bożym Narodzeniem. Prace należy zgłaszać do 2 grudnia do Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w Sochaczewie, pl. Kościuszki 12.

Maksymalne gabaryty szopki nie powinny przekraczać 40 na 50 cm podstawy. Formy plastyczne, materiały oraz technika prac jest dowolna.   Nie dopuszcza się wykorzystywania elementów seryjnych produkcji: figurek, pocztówek, elementów dekoracji. Prace powinny być wykonane w  sposób trwały, uniemożliwiający dekompozycję w  trakcie prezentacji na wystawie.

Do udziału w  konkursie Muzeum zaprasza dorosłych, młodzież i  dzieci. Prace oceniane będą w kategoriach: prace indywidualne, prace zespołowe – do 3 osób, prace rodzinne oraz w czterech grupach wiekowych: – 3-6 lat, 7-13 lat, 14-18 lat, osoby dorosłe.

Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę uczestnika, na której powinny znajdować się: tytuł lub krótki opis, imię, nazwisko i wiek uczestnika, adres szkoły/adres kontaktowy (wzór na stronie internetowej Muzeum). Metryczka powinna być umocowana na sznurku w widocznym miejscu. Do każdej pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia (według wzoru dostępnego na stronie internetowej Muzeum).

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu i otwarcie wystawy planowane jest na 10 grudnia 2021 r. w Muzeum. Nagrodzone prace będą eksponowane na wystawie pokonkursowej, czynnej od 10 grudnia br. do końca stycznia 2023 r. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Muzeum zastrzega sobie możliwość zmiany formy rozstrzygnięciu konkursu i wręczenia nagród w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej.

opr. Jerzy Szostak

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz