Wybiorą nowe rady

fot. Jerzy Szostak
Reklamy

Podczas ostatniej sesji rady miejskiej zapadły jednogłośne decyzje o powołaniu w Sochaczewie Młodzieżowej Rady Miasta oraz podobnego gremium seniorskiego. Radni   nie mieli wątpliwości, że obie organizacje będą wsparciem w realizowaniu potrzeb i zadań skierowanych do tych środowisk. Obie rady będą organami społecznymi.

Sochaczewska Rada Seniorów jest powoływana przez burmistrza na trzyletnią kadencję. Ma liczyć do siedmiu członków, z każdej organizacji lub instytucji po jednym. W jej
skład wejdą przedstawiciele: Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Dziennego Domu Pomocy Społecznej, stowarzyszenia „Włókienko”,
Klubu Senior+, Domu Kapłana Seniora oraz jednego przedstawiciela innych podmiotów działających na rzecz seniorów wybranego na podstawie publicznego ogłoszenia.

Wśród jej zadań znajdują się: integracja i aktywizacja społeczna oraz obywatelska seniorów,
upominanie się o ich prawa i zapobieganie marginalizacji osób starszych, inicjowanie różnych przedsięwzięć, imprez, zgodnie z potrzebami środowiska, współpraca z władzami miasta.

Jak powiedziała nam Joanna Kamińska. naczelnik Wydziału Polityki Społecznej i Ochrony
Zdrowia UM, po uprawomocnieniu się uchwały, będą rozsyłać pisma do wymienionych wcześniej związków i organizacji z prośbą o wytypowanie przedstawicieli do Sochaczewskiej Rady Seniorów.

Drugim organem pomocniczym w działalności samorządu jest Młodzieżowa Rada Miasta. Choć cele ma podobne, a więc reprezentowanie interesów młodzieży, zapewnienie jej udziału w życiu publicznym, promowanie różnych form aktywności młodych ludzi, zupełnie inaczej wygląda proces wyboru członków rady i jest on określony ordynacją wyborczą.

Zacznijmy od tego, że do Młodzieżowej Rady Miast mogą kandydować mieszkający w Sochaczewie uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, odbywający naukę w trybie dziennym, w szkołach zlokalizowanych na terenie miasta. Ordynacja wyborcza określa
wiek członka rady na 13-19 lat, a kadencja trwa dwa lata
– mówi Joanna Niewiadomska-Kocik sekretarz miasta,.

Okręgi wyborcze powstaną we wszystkich szkołach (liczących powyżej 50 uczniów) na terenie miasta. Po przeliczeniu liczby uczniów na mandaty, okazuje się, że sochaczewska rada
może składać się z 31 osób.

Do przeprowadzenia wyborów powołana została trzyosobowa Miejska Komisja Wyborcza, powstaną również szkolne komisje czuwające nad procesem głosowania.

Jeśli liczba kandydatów do rady będzie mniejsza lub równa liczbie mandatów w danej szkole, wtedy nie ma konieczności przeprowadzania wyborów. Zgłoszeni kandydaci stają się automatycznie członkami Młodzieżowej Rady Miasta. Wybory planujemy na listopad, ale oczywiście, zgodnie z ordynacją, informacje o dokładnym terminie zostaną podane co najmniej 21 dni przed datą wyborów – zapowiada sekretarz miasta i dodaje, że udział w młodzieżowym gremium ma charakter społeczny, a więc członkom nie przysługują diety, tak jak w przypadku „dorosłej” rady miasta. Jeśli jednak wykonywanie mandatu pociągnie za sobą np. koszty przejazdu, będą one zwracane na ogólnych zasadach.

Pierwsze posiedzenia nowych rad mają się od- być jeszcze w tym roku i od tego czasu będzie biegła ich kadencja.

UM Sochaczew

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz