WAŻNY BUDŻET I POMOC MIESZKAŃCOM  

Dwie ostatnie sesje Rady Gminy Sochaczew skupiały się głównie na aktualizacji budżetu gminnego i wydatkach. Radni wprowadzili do budżetu nowe dofinansowania i skorygowali wydatki bieżące. Konieczne były w niektórych miejscach ograniczenia z uwagi na znaczący wzrost cen. Wszystkie uchwały przyjęto jednogłośnie.

W opinii Mirosława Orlińskiego, wójta gminy Sochaczew, bieżący rok jest kolejnym trudnym pod względem finansowym. Poprzednie lata upływały pod znakiem pandemii. Natomiast bieżący rok przebiega w cieniu wojny w Ukrainie oraz galopującej inflacji, co odbija się znacznie na gminnym budżecie i możliwościach finansowych, jeśli chodzi o planowane inwestycje. W tym przypadku plany wydłużają się z racji tego, że ceny, głównie materiałów budowlanych i usług, w ciągu jednego roku drastycznie wzrosły. Nie znaczy to jednak, że planowane działania będą odłożone na bliżej nieokreślony czas. Jedynie wydłuży się w czasie realizacja niektórych mniejszych inwestycji. Kluczowe bowiem trzeba w gminie wykonać w pierwszej kolejności, a te to zapewnienie wody mieszkańcom oraz dobra jakość dróg.

Bez realizacji kluczowych inwestycji w gminie nie można liczyć na rozwój gminy. Ten rozwój jest najważniejszy, bo jest źródłem dochodów. Na to musimy postawić, by gmina była zasobna, a to mogą zapewnić dodatkowi inwestorzy. Dla nich zaś ważne są dobre drogi oraz dostęp do dobrej jakości wody. Stąd wynikają nasze priorytety – stwierdził Mirosław Orliński.

W gminie w czasie ostatniej sesji 28 września dokonano korekty budżetu. Po stronie dochodów dokonano przesunięć wynikających ze zmniejszenia budżetu bieżącego. Dochód zwiększony został o ponad 11 mln zł. Natomiast wydatki do poziomu prawie 11,5 mln zł. Po zmianach cały budżet gminny wynosi 106 129 232,09 złotych.

Gmina Sochaczew dostała zwiększone dofinansowanie dodatku węglowego w wysokości 4 201 458,44 zł, tym samym do kwoty prawie 11 mln zł na wypłaty mieszkańcom i koszty obsługi tego zadania. Zwiększona została też subwencja oświatowa o 252 tys. zł oraz na świadczenia socjalne od wojewody mazowieckiego i na Kartę Dużej Rodziny. Nieco ponad 5 tys. zł gmina dostała na usuwanie wyrobów azbestowych.

Koniecznym było zmniejszenie wydatków na wodociągi w Żukowie o 60 tys. zł. Część funduszy przesunięto na nowe zadanie, jakim jest oczyszczalnia ścieków w SP w Gawłowie na co zagwarantowano 196 tys. zł. Około 70 tys. zł zostało dołożone na zainstalowanie oświetlenia w Mokasie oraz 120 tys. zł do budowy drogi w Kożuszkach Parceli.

Radni zdecydowali też o nieodpłatnym przejęciu działki w Lubiejewie na poszerzenie drogi. To około 447 metrów. Gmina też uzyskała wsparcie dla rodzin uchodźców z Ukrainy w wysokości ponad 1 mln zł. Jak zaznaczył wójt, większość z mieszkających w gminie Ukraińców to głównie kobiety z nieletnimi dziećmi i osoby starsze, pochodzący z terenów, gdzie obecnie trwa wojna – rejonów Chersonia i Charkowa, oraz Mariupola.

Czeka nas bardzo intensywna praca nad realizacją zadań w naszej gminie i pomagania mieszkańcom. Są bardzo trudne przypadki i mówimy o tym, ale nasze możliwości są ograniczone. Będziemy się przyglądać każdej sytuacji indywidualnie i starać się pomóc. Szczególnie nie możemy zostawić bez pomocy naszych Ukraińców, mieszkających obecnie na naszym terenie. Dla tych ze wschodniej Ukrainy nie ma teraz możliwości powrotu, gdyż tereny skąd pochodzą, zostały zaanektowane przez Rosję, a oni nie chcą być Rosjanami. Póki co chcą pozostać do czasu, kiedy ich rodzinne strony nie zostaną wyzwolone i nie będą bezpieczne. Dziękuję naszym pracownikom za wsparcie i pomoc mieszkańcom, zwłaszcza tym potrzebującym i pracę często nawet po godzinach – mówił Mirosław Orliński.

Jednak, jak zaznaczył, trzeba mimo wielu problemów socjalnych dbać o przyszłość, a tym jest zapewnienie wody. Umowa na budowę SUW w Żukowie jest już podpisana. Konieczne jest też zapewnienie dobrej wody mieszkańcom Kąt, Rozlazłowa. Zaczyna się też budowa sieci przesyłowej w Jeżówce, co powinno znacznie poprawić ciśnienie wody. Do realizacji są też sieci Altanka – Bronisławy, Lubiejew – Nowe Mostki oraz Kąty – Altanka, w kierunku na Młodzieszyn. Jak zaznacza wójt Orliński, starają się w gminie zebrać środki finansowe na inwestycje. Jednak koszty stale rosną i porównując rok do roku, to wzrost prawie o 100 procent. Jednak mimo trudności udało się ukończyć prace przy SP w Gawłowie, choć to była ogromna inwestycja, ale placówka jest teraz wzorcowo wykonana i wyposażona. Jak zaznaczył wójt, prawie 28 mln zł rocznie idzie w gminie na oświatę i te fundusze trzeba dobrze wykorzystywać.

Na plus w inwestycjach można zaliczyć w gminie też wykonanie w ostatnim czasie oświetlenia ulicznego w miejscowościach Kuznocin, Żdżarów oraz Żuków.

Na koniec sesji Mirosław Orliński podziękował organizatorom ostatnich dużych imprez w gminie – Festynu Sportowego w Feliksowie Oraz Dożynek Gminnych w Żdżarowie. Dziękował także za godną reprezentację na Dożynkach Powiatowych w Brochowie oraz radnym za aktywne wsparcie wszystkich imprez. Z kolei Ewa Grzelak, dyrektor SP w Gawłowie, dziękowała za pomoc i wkład mieszkańców w to, że szkoła jest teraz w bardzo dobrym stanie i uczniowie mogą uczyć się w komfortowych warunkach. Również radni dziękowali za wsparcie gminy i sołtysom, szczególnie przy organizacji Festynu w Feliksowie oraz Dożynek Gminnych w Żdżarowie.

Bogumiła Nowak

Fot. Bogumiłą Nowak

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz