Warunkowe tak dla jednego wariantu

Reklamy

Centralny Port Komunikacyjny opublikował na swej stronie internetowej kilka wariantów przebiegu linii kolejowej dużych prędkości, która ma prowadzić z Baranowa przez Sochaczew i Płock do Włocławka. Po ich dokładnej analizie burmistrz zapowiedział, że kolejny raz zabierze głos w sprawie i podtrzyma stanowisko o braku zgody na wprowadzenie szybkiej kolei w obszary o zwartej zabudowie.

 Na obecnym etapie prac nad Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowym (STEŚ) dla kolei dużych prędkości, która docelowo ma wozić pasażerów z prędkością 250-350 km/h, analizowanych jest pięć głównych wariantów przebiegu trasy (W1, W4, W6, W8 i W9) i jeden podwariant (W6A).

 Warunkowy wariant

Pierwszy z nich (W1) prowadzi tory przez Strzyżew, Mokas, Plecewice, przecina Bzurę i dalej biegnie w kierunku Bibiampola i Juliopola. Wariant W4 przecina w Chodakowie ulice Powstańców Warszawy, Leśną, Wiejską, Podchorążych i Wyszogrodzką. Wariant W6 wraz podwariantem W6A przechodzi przez tzw. Kistki, ale by tory dotarły do tego miejsca, muszą wcześniej przejść przez ulice Wypalenisko, Przylasek, Graniczną, Młynarską, Działkową, Chopina, Rejtana i Kolejową. Podobnie jest z wariantami W8 i W9, gdzie ich realizacja oznaczałaby ingerencję w zwartą zabudowę w rejonie ulic Powstańców Warszawy, Leśnej, Wiejskiej, Podchorążych i Wyszogrodzkiej.

Za jedyny dopuszczalny możemy uznać wariant W1 przecinający ulicę Smolną i Wyszogrodzką na wysokości wyrobisk gliny, a sama linia kolejowa przechodzi w nim między gliniankami a cegielnią. To zielony, niezamieszkały teren, dlatego wariant W1 jest najmniej inwazyjny, w niewielkim stopniu ingeruje w tkankę miasta. Nie jest idealny, ale najlepszy spośród zaprezentowanych – mówi burmistrz Piotr Osiecki.

I dodaje, że wstępna akceptacja dla W1 nie oznacza zgody na drugą część planów CPK, czyli wizję włączenia kolei dużych prędkości w istniejący już szlak kolejowy Warszawa-Sochaczew. Z opublikowanych przez CPK map wynika, że w każdym z sześciu wariantów w Boryszewie nowo zbudowana linia miałaby skręcać na zachód. Takie umiejscowienie torów stawia pod znakiem zapytania funkcjonowanie Sochaczewskiego Centrum Kultury (nasyp zaczynałby się na działce SCK), likwidacji musiałoby ulec całe centrum handlowe w tej dzielnicy, tj. markety Patio Color, Biedronka, stacja paliw, a także gmach dawnej Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu. Jednak najbardziej niepokojącą propozycją, w niemal każdym z przedstawionych wariantów, jest poprowadzenie linii kolejowej przez środek zakładów Boryszew S.A.

Pomysły zakładające burzenie kilkudziesięciu domów, ingerencję w teren zakładu będącego jednym z największych pracodawców w mieście, wiążące się z likwidacją placówek kultury i edukacji, odrzucamy w całości. Takie propozycje na pewno nie mogą liczyć na naszą akceptację. Zabierzemy głos w konsultacjach społecznych, kolejny raz podzielimy się z CPK naszym stanowiskiem na piśmie – podkreśla Piotr Osiecki.

 Jasne stanowisko

Przypomnijmy, że stanowisko ratusza wobec planowanego przebiegu kolei dużych prędkości jest jasne od niemal trzech lat. Gdy w lutym 2020 roku po raz pierwszy pokazano wstępne warianty poprowadzenia torów, na udostępnionych mapach kolej albo przecinała miasto na wysokości Kistek, albo wchodziła w osiedle domów jednorodzinnych w Chodakowie, na wysokości ulic Niepodległości i Waryńskiego. I każdy z wariantów burmistrz uznał za nie do przyjęcia. Jednocześnie zaproponował CPK inny – wyprowadzenie trasy kolejowej z Chodakowa i poprowadzenie jej przez niemal niezamieszkałe tereny glinianek w Plecewicach.

Gdy pod koniec 2020 roku Centralny Port Komunikacyjny ogłosił drugie otwarte konsultacje swych zamierzeń inwestycyjnych, ratusz ponownie zgłosił poważne uwagi do proponowanego przebiegu trasy kolei dużych prędkości. W pismach do CPK podnosił, że korytarze przeznaczone pod szybką kolej dzielą miasto na dwie części, oznaczają dla skarbu państwa ogromne kwoty odszkodowań za odebrane nieruchomości.

Spółka zapowiedziała, że w każdym samorządzie, którego dotyczą plany kreślone przez CPK, odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami. W naszym mieście o trasach kolejowych będzie można porozmawiać z reprezentantami CPK 16 listopada. Godzina i miejsce spotkania są jeszcze ustalane.

 Nie bo nie

Przypomnijmy, że pierwsze konsultacje przeprowadzono od 10 lutego do 10 marca 2020 roku. W ich trakcie zgłoszono ponad 146 tysięcy uwag z całego kraju. Na ich podstawie przygotowano raport podsumowujący pierwszy etap konsultacji. A w nim – jak już informowaliśmy – zostały odrzucone wszystkie wnioski mieszkańców powiatu sochaczewskiego dotyczące korekcji przebiegu linii kolejowej nr 1 mającej połączyć CPK z Gdańskiem i Kołobrzegiem. Chodziło o minięcie Sochaczewa z południa, czyli przez teren gminy Rybno i Nowa Sucha.

Według szefostwa spółki CPK: „Postulat nie został przyjęty jako podstawa do korekty granic korytarza inwestycji kolejowych. Uzasadnienie: Uwzględnienie wnioskowanej modyfikacji trasowania wymagałoby wydłużenia przebiegu linii kolejowej oraz obniżenia parametru eksploatacyjnego prędkości maksymalnej ze względu na konieczność stosowania łuków o mniejszych promieniach uwarunkowaną układem planowanych linii. Ponadto na postulowanym obszarze występują obszary chronione (np. obszar Natura 2000 Kampinoska Dolina Wisły), które utrudniają uzyskanie wymaganych – w oparciu o przyjęte założenia – promieni łuków, a co za tym idzie – prędkości. Powyższe zmiany zagrażałyby zatem osiągnięciu jednego z celów realizacji inwestycji, jakim jest zapewnienie czasu jazdy konkurencyjnego wobec transportu drogowego dla miejscowości i regionów położonych dalej na trasie ciągu, np. w relacjach Warszawa – CPK – Płock – Gdańsk”.

Argumentacja przyjęta przez CPK jest zaskakująca. Chociażby dlatego, że teraz łuki nie przeszkadzają, co widać chociażby w przypadku wariantu przebiegającego przez Boryszew. Ale to nie jedyne zaskakujące, niepoparte faktami argumenty podawane przez CKP. Otóż na terenie gmin Rybno i Nowa Sucha nie istnieją żadne obszary chronione. Natomiast takimi obszarami są tereny korytarzy komunikacyjnych, które zostały wytyczone przez CPK na terenie gmin: Sochaczew, Brochów i Młodzieszyn. Potwierdza to „Prognoza oddziaływania na środowisko” załączona do Strategii. Czytamy w niej, że wytyczone przez powiat sochaczewski korytarze komunikacyjne, to obszar o najwyższym współczynniku miejsc konfliktu inwestycji dotyczącej przebiegu linii kolejowej nr 1 z istniejącymi tu obszarami chronionymi, czyli Kampinoską Doliną Wisły i Doliną Środkowej Wisły, oraz z Kampinoskim Parkiem Narodowym.

Jerzy Szostak/UM Sochaczew

Fot. CPK

 

Terminy konsultacji społecznych przebiegu linii kolejowej przez teren powiatu sochaczewskiego

13.10.2022 (czwartek) – godz. 17:00 – Gmina Wyszogród – Miejsko-Gminna Hala Widowiskowo-Sportowa w Wyszogrodzie, Niepodległości 11, 09-450 Wyszogród

26.10.2022 (środa) – godz. 17:00 – Gmina Młodzieszyn – Gminny Ośrodek Kultury w Młodzieszynie, ul. Wyszogrodzka 25, 96-512 Młodzieszyn

03.11.2022 (czwartek) – godz. 17:00 – Gmina Iłów – miejsce spotkania w trakcie ustalania

08.11.2022 (wtorek) – godz. 17:00 – Gmina Brochów – miejsce spotkania w trakcie ustalania

14.11.2022 (poniedziałek) – godz.(w trakcie ustalania) – Gmina Nowa Sucha – miejsce spotkania w trakcie ustalania

15.11.2022 (wtorek) – godz.(w trakcie ustalania) – Gmina Sochaczew – miejsce spotkania w trakcie ustalania

16.11.2022 (środa) –   godz.(w trakcie ustalania) – Miasto Sochaczew – miejsce spotkania w trakcie ustalania

17.11.2022 (czwartek) – godz.(w trakcie ustalania) – Gmina Teresin – miejsce spotkania w trakcie ustalania

 

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz