Unieszkodliwiono 35 ton eternitu

fot.pixabay
Reklamy
Jak co roku burmistrz Sochaczewa podpisał umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie dofinansowania realizacji zadania pod nazwą „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Sochaczew w 2022 r.”
Wyłoniona w przetargu firma Logistyka Odpadów Sp. z o.o. unieszkodliwiła eternit z 21 posesji w łącznej ilości 35,390 tony. Całkowity koszt zadania wyniósł 28 189,51 zł, z czego 6 193,00 zł pochodziło z udzielonej przez WFOŚiGW w Warszawie dotacji. Z budżetu miasta sfinansowano koszty w wysokości 21 996,51 zł.

Osoby zainteresowane usunięciem pokrycia azbestowego proszone są o kontakt telefoniczny z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Sochaczewie przy ul. 1 Maja 16, tel. 46 862-22-35 wew. 337, 391, 397.

UM

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz