Szkoła świętowała stulecie

Przy okazji otwarcia nowej sali sportowej 26 września w Szkole Podstawowej im. Żołnierzy AK Cichociemnych w Brzozowie Starym odbyła się uroczystość stulecia funkcjonowania tej placówki. To jedna z najstarszych placówek szkolnych na terenie powiatu sochaczewskiego, działających niemal nieprzerwanie od 100 lat.

Nie jest to jednak pierwsza placówka edukacyjna w tej miejscowości. Pierwsze wzmianki o szkole w Brzozowie Starym pochodzą z lat 1450 i 1458, a następnie z 1603 roku. Wtedy to właśnie podczas wizytacji biskup stwierdził, że w Brzozowie koło Sochaczewa nie ma domu szkolnego i najmłodszym brak edukacji. Jednak próby stworzenia szkoły się nie powiodły i jeszcze w początkach XIX wieku mieszkańcy, nie potrafili się nawet podpisać. Ustalono jednak, że tylko w zimowe wieczory, kiedy dzieciaki wolne od pracy przychodziły do domu Ambroziaków na zajęcia. Po odzyskaniu niepodległości w latach 1918-1919 prowadzono w Brzozowie kursy wieczorowe w nieistniejącym już domu Ludwika Lachowicza. Natomiast dokładnie, kiedy powstała prawdziwa szkoła trudno to ustalić, gdyż nie zachowały się żadne dokumenty. Za datę założenia placówki przyjęto utworzenie 4-oddziałowej szkoły w 1921 roku przez Antoninę Orsztynowicz. Początkowo szkoła nie posiadała ani własnego lokum i zajęcia prowadzono w izbach wynajętych u gospodarzy – w domu Dziekanowskich na Zalesiu. Potem przeniesiono ją na Dawidów do Podkańskich, a w 1930 roku – na stałe do Mieczysława Kowalskiego, który pełnił wówczas funkcję podwójta w Iłowie i Józefa Wężowskiego w Brzozowie Starym. Potem szkoła został ulokowana w budynku po dawnej karczmie, a następnie w czworaku dworskim kupionym od córki dziedzica Olenckiego. Współwłaściciele wyremontowali go i wynajęli po dwie izby na szkołę, za co otrzymywali wysoki czynsz. W chwili wybuchu II wojny światowej Brzozów znalazł się w granicach Rzeszy i szkoła została zamknięta, a w jej wnętrzu Niemcy urządzili sklep.

Przez 12 powojennych lat mieściła się szkoła, jak dawniej w wynajętych izbach domu Kowalskiego i Wężowskiego. Warunki lokalowe nie były łatwe. Zaczęto myśleć o budowie szkoły. Jednak dopiero w 1955 roku ruszyła jej budowa. Wstępny odbiór techniczny nowego budynku odbył się dnia 17 sierpnia, a ostateczny 22 września 1956 roku. Szkoła posiadała 5 sal lekcyjnych, świetlicę, kuchnię, zastępczą salę gimnastyczną, bibliotekę, kancelarię i pokój nauczycielski, a także urządzenia sanitarne. Z perspektywy czasu okazało się, że budynek nie spełniał wymogów. Nie było w nim centralnego ogrzewania, a tylko piece. W 1983 roku wzmocniono fundamenty szkoły, założono centralne ogrzewanie i wykonano inne prace renowacyjne. Próba rozbudowy szkoły nie udała się. Przez następne lata wymieniano tylko pokrycie dachowe, stolarkę okienną i drzwiową.

19 lutego 1992 roku szkoła otrzymała imię „Żołnierzy AK Cichociemnych”, a 2 października 1993 roku sztandar ufundowany przez Fundację Teresy i Zdzisława Knobel z Kanady. Uroczystość zgromadziła wtedy wielu gości, a wśród nich Cichociemnych.

W czerwcu 1996 roku Rada Gminy w Iłowie podjęła uchwałę o przekazaniu funduszy na rozbudowę, a w lipcu 1997 roku rozpoczęły się pierwsze prace. Rok później oddano do użytku dwa skrzydła budynku. W skrzydle A mieściła się szatnia i 2 sale lekcyjne, a w B świetlica, sala lekcyjna i pracownia komputerowa. Zmodernizowano też klatkę schodową, łazienki i zagospodarowano dziedziniec szkolny. 4 sierpnia 1998 roku gmina pozyskała przylegające tereny na boisko szkolno-środowiskowe.

Natomiast jesienią 2006 roku rozpoczęły się pierwsze prace związane z rozbudową szkoły. Rok później oddano do użytku nowe zaplecze gastronomiczne i kotłownię, zaś biblioteka szkolno-publiczna została połączona w jedną całość. Prace te sfinansowała gmina Iłów przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie. 20 maja 2008 roku szkoła dostała nowy sztandar ufundowany przez Karolinę Jurecką z Londynu, bratową rtm. Mariana Jureckiego – Orawy. Na uroczystości była Kompania Reprezentacyjna i Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego. Odbył się wtedy pokaz zrzutu spadochronowego.

W 2011 roku wybudowano przy szkole kompleks sportowo-rekreacyjny w Brzozowie obejmujący boisko szkolno-środowiskowe, szkolno-środowiskowy plac zabaw, tereny zielone. W latach 2010-2013 wymieniono w placówce pokrycie dachowe, wprowadzono termomodernizację i zmieniono elewację.

W „Roku Cichociemnych”, w 2016 szkoła zorganizowała „Dzień Cichociemnych” połaczony z pokazem skoków spadochronowych. Na budynku szkolnym odsłonięto pamiątkową tablicę z okazji 25. lecia nadania szkole imienia „Żołnierzy AK Cichociemnych” i 75. lecia operacji Cichociemnych „Jacket”. W stulecie odzyskania Niepodległości przez Polskę zorganizowała „Dzień Cichociemnych” z udziałem Wojska Polskiego, pokazem skoków spadochronowych na historycznych spadochronach z inscenizacją walki Cichociemnych z Niemcami we Wszeliwach i w Brzozowie Starym. Rozpoczęła się też w tym roku dawno oczekiwana rozbudowa szkoły obejmująca budowę sali sportowej z zapleczem.

I właśnie ten obiekt przy okazji stulecia szkoły został oddany do użytku. Szkołą kierowała przez 31 lat Maria Kalisiak. Po niej w 1982 roku obowiązki dyrektora objął Andrzej Grabarek i pełni je do dziś.

Uroczystości obchodów setnej rocznicy rozpoczęły się mszą św. w intencji społeczności brzozowskiej szkoły. Na uroczystość przybył m. in. poseł Maciej Małecki, Adam Orliński, wiceprzewodniczący Sejmiku Mazowieckiego, Jolanta Gonta, Starosta Sochaczewski, Jan Kraśniewski, wójt gminy Iłów, Krzysztof Wiśniewski, wicekurrator mazowiecki, Rafał Durzyński, wiceprzewodniczący Rady Gminy w Iłowie. Gościem specjalnym była Luiza Złotkowska, łyżwiarka, medalistka Zimowych Igrzysk Olimpijskich. Na uroczystości nie zabrakło absolwentów i rodziców.

Po przecięciu wstęgi i poświęceniu obiektu były wspomnienia absolwentów, wystawa pamiątkowych fotografii, a pierwszoklasiści złożyli w nowej sali ślubowanie oraz zostali pasowani na uczniów. Przedstawiciele uczniów zapalili znicze na ich grobach w Brzozowie Starym, a także na Patronach Szkoły i grobie kpt. Bolesława Sejdaka – przedwojennego absolwenta szkoły. Z okazji stulecia wręczono 100 pamiątkowych medali z logo szkoły i.
Nowy sportowy obiekt ma 1250 m2, w tym z salą sportową 600 m2. Koszt budowy to 5 956 820 zł przy dofinansowaniu 1 899 200 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Inwestycje wsparł też Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnej w kwocie 106 012 zł i fundusz Sołecki w wysokości 15 990 zł. Środki własne samorządu to kwota 3 935 626 zł.

Na finał poczęstowano gości wspaniałym tortem.

Bogumiła Nowak

Fot. UG Iłów

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz