Struktury kryzysowe w powiecie sochaczewskim

Zapobieganie sytuacjom kryzysowym, przygotowanie do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowanie w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwanie ich skutków oraz odtwarzanie zasobów i infrastruktury krytycznej to kluczowe elementy działania struktur kryzysowych.

W naszym powiecie pieczę nad tymi działaniami pełni Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, składający się z przedstawicieli wszystkich lokalnych samorządów. Wyjątkowa sytuacja utrzymująca się w związku z trwającym konfliktem zbrojnym na Ukrainie, sprawdzenie procedur reagowania kryzysowego w określonych sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa należących do obowiązków gmin była powodem zwołania w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie, 10 października br. posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Na naradzie zgromadzili się przedstawiciele wszystkich jednostek samorządowych z terenu powiatu sochaczewskiego. Wśród nich wójtowie gmin m.in. Jan Kraśniewski wójt gminy Iłów, Maciej Mońka wójt gminy Nowa Sucha. Byli też sekretarze gmin: Młodzieszyn, Sochaczew i Brochów. Pracownicy merytoryczni od spraw bezpieczeństwa reprezentujący miasto Sochaczew, gminę Rybno i Teresin. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Starostwa, Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Policji i Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sochaczewie.

W związku z realizacją zadań wyznaczonych Państwowej Straży Pożarnej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji polegających na przeprowadzeniu rozpoznania i inwentaryzacji budowli ochronnych oraz ukryć do doraźnego przygotowania, KP PSP Sochaczew zwróciła się z prośbą do samorządów o wyznaczenie obiektów ochronnych oraz obiektów doraźnego przetrwania, które mogłyby być zakwalifikowane, jako miejsca doraźnego schronienia dla mieszkańców. Powiatowy lekarz weterynarii Anna Świętochowska-Binienda, podczas posiedzenia przypomniała o procedurach i obowiązkach nałożonych na władze gminne, wynikających z Ustawy o ochronie zwierząt oraz Programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności. Przedyskutowano trudności w prawidłowym realizowaniu celów założonych w tych programach. Omówiono także problemy, z którymi boryka się Policja w czasie wypadków i kolizji drogowych z udziałem zwierząt, związane z usunięciem zwłok oraz zaopatrzeniem rannego zwierzęcia. Doprecyzowano informacje dotyczące dystrybucją jodku potasu na terenie naszego powiatu oraz omówiono sprawy związane z uchodźcami z Ukrainy, przebywającymi na naszym terenie.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz