Młodzieszyn – Fundusz sołecki rozdysponowany

fot.pixabay

30 września zakończył się cykl zebrań sołeckich w Gminie Młodzieszyn.

Głównym tematem zebrań było rozdysponowanie środków na realizację inwestycji w ramach Funduszu Sołeckiego – wyodrębnionych środków finansowych w budżecie gminy na 2023 r. Kwota przypadająca na dane sołectwo obliczana jest na podstawie wzoru przedstawionego
w art. 3. ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim w którym pod uwagę bierze się ilość mieszkańców wsi. W 2023 roku kwota funduszu sołeckiego w Gminie Młodzieszyn to 475.721,54 zł.

Mieszkańcy w trakcie zebrań sołeckich zaplanowali do realizacji różne przedsięwzięcia, jednak najważniejszą kwestią nadal pozostaje poprawa stanu dróg gminnych i rozbudowa oświetlenia ulicznego.

W zebraniach wzięli udział Monika Pietrzyk Wójt Gminy Młodzieszyn, Anna Sobieraj Sekretarz Gminy Młodzieszyn, Radni Gminy Młodzieszyn oraz pracownicy Urzędu Gminy Młodzieszyn którzy wspólnie z mieszkańcami podejmowali rozmowy na tematy które bezpośrednio dotyczyły sołectw.

Bardzo się cieszę, że po raz kolejny mieszkańcy mogli zadecydować na co chcą przeznaczyć pieniądze w swoim sołectwie. Warto dodać, że w Gminie Młodzieszyn, Fundusz Sołecki działa już od 2010 r. a zatem mieszkańcy już od 11 lat decydują o wydatkowaniu tych środków. Dziękuję wszystkim za udział w zebraniach, za cenne uwagi oraz wnioski, które pomogą w kształtowaniu lepszej przyszłości i poprawy warunków życia naszych mieszkańców.” – dodaje Wójt Gminy Młodzieszyn Monika Pietrzyk.

UG

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz