Kolejne powiatowe inwestycje w oświatę

Reklamy

Jak doskonale widać, oświatowych inwestycji realizowanych przez sochaczewski samorząd powiatowy nigdy za wiele. Tym razem, prace dotyczą Zespołu Szkół w Teresinie. Wkrótce w tutejszej hali sportowej położona zostanie nowoczesna podłoga, zmodernizowane zostanie oświetlenie, nowe oblicze zyska sala fitness. Cała placówka zostanie podłączona też do kanalizacji, o co zabiegano już od dawna. Dzięki pro-oświatowej polityce inwestycyjnej powiatu, oba zadania właśnie się rozpoczęły.

– Jestem bardzo zadowolony, że teresińska powiatowa szkoła doczekała się remontu hali sportowej, która po wielu latach bardzo aktywnego użytkowania wymagała już gruntownej modyfikacji. Szkoła będzie też podłączona do kanalizacji, a przełoży się to nie tylko na ochronę środowiska naturalnego i zmniejszenie kosztów związanych z opróżnianiem szamba, ale też podniesiony zostanie standard funkcjonowania tej zasłużonej placówki. Należy również wspomnieć o wcześniejszych inwestycjach w tej szkole, zleconych przez obecny Zarząd Powiatu tj. docieplenie i nowe pokrycie dachu na sali gimnastycznej, docieplenie budynku szkolnego, kompleksowa wymiana opraw oświetlenia wewnętrznego na oświetlenie w technologii LED, wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą grzejników w placówceZawsze podkreślam, że inwestycje w szkoły, to inwestycje w dobrą przyszłość, jeśli chodzi o młodzież – mówi wicestarosta Tadeusz Głuchowski, który w środę, 19 października udał się z gospodarską wizytą na miejsce robót w Zespole Szkół w Teresinie. Towarzyszył mu Robert Biernat, koordynator do spraw inwestycji. Na miejscu był też dyrektor szkoły Krzysztof Paradowski. – Ogromnie się cieszę, że Zarząd Powiatu tak przychylnie odpowiada na nasze prośby odnośnie inwestycji, które prowadzą do stałego rozwoju szkolnego obiektu. Dzięki decyzjom powiatowych władz uczniowie mogą uczyć się w bardzo komfortowych i przyjaznych warunkach, a ma to oczywiście przełożenie na jakość naszej wspólnej pracy – mówił dyrektor Paradowski. – Inwestycja o charakterze sportowym ma jakby dwa wymiary, chodzi tu bowiem o modernizację zarówno dużej hali, jak i małej sali gimnastycznej – dodaje. Wykonawcą robót jest Zakład Remontowo-Budowlany „ELLA” Bronisław Gawrylczyk z Sochaczewa, który za kwotę 425 tys. zł najpierw przeprowadzi prace rozbiórkowe dotyczące m.in.: istniejącego wykończenia posadzki hali sportowej oraz sali fitness, jednego pasa płytek przylegającego do posadzki hali sportowej, wykona też demontaż siatki ochronnej, istniejącej instalacji oświetlenia (kable oraz oprawy) w przestrzeni hali sportowej, jak również istniejących opraw świetlnych w sali fitness. W ramach projektu wykona też remont sali fitness, a dokładnie zakres prac obejmie: wykonanie nowego wykończenia posadzki, malowanie ścian, montaż luster oraz montaż nowych opraw świetlnych, a także remont hali sportowej. W tym przypadku zadanie dotyczy wykonania nowego wykończenia i konstrukcji posadzki, malowania ścian, montaż koszy do koszykówki, wymianę oświetlenia, montaż nowej siatki ochronnej oraz montaż materacy ochronnych na słupy. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, uczniowie dostaną tym samym wspaniały prezent na tegoroczne święta Bożego Narodzenia w postaci znacznie ulepszonych warunków do zajęć sportowo-rekreacyjnych. Termin zakończenia prac mija bowiem w połowie grudnia br. Środki na wykonanie zadania pochodzą z budżetu powiatu sochaczewskiego oraz z dofinansowania w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022”.

Przedmiotem drugiej z równocześnie trwających inwestycji jest budowa odcinków przyłączenia kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z odcinkiem kanalizacji tłocznej i przepompownią ścieków na terenie szkoły. Zadanie realizowane jest przez firmę EKOKORD Zbigniew Korduszewski, a jego wartość to ok. 225 tys. zł. Dzięki temu, jeszcze w tym roku ścieki odprowadzane będą z istniejących w budynkach instalacji wewnętrznych poprzez istniejące przewody odpływowe z pominięciem istniejących bezodpływowych zbiorników, do istniejącego na działce przyłącza kanalizacji sanitarnej (odpływ grawitacyjny do kanalizacji gminnej).

Obie prowadzone aktualnie Inwestycje w Zespole Szkół im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie to tylko nieliczne z przykładów na to, jak bardzo istotną jest dla Zarządu Powiatu w Sochaczewie dbałość o powiatową oświatę, szczególnie jeśli chodzi o zdecydowaną poprawę warunków kształcenia. Tylko w ostatnim czasie powiat realizował zadania inwestycyjne w LO Chopin (boisko wielofunkcyjne) i ZS RCKU (modernizacja boiska wraz z bieżnią, szkolne patio, remont i termomodernizacja budynku byłej hydroforni). Trwa budowa nowoczesnej hali sportowej w sochaczewskim ZS CKP oraz obiektu gospodarczo-dydaktycznego dla potrzeb „Ogrodnika”, zaś wkrótce rozpocznie się rozbudowa ZS im. Iwaszkiewicza.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz