Informacja o preferencyjnym zakupie węgla

Reklamy
Burmistrz Miasta Sochaczew informuje, że Miasto Sochaczew przygotowuje się do dystrybucji węgla dla mieszkańców po preferencyjnych cenach.

W związku z koniecznością ustalenia przybliżonej liczby gospodarstw zainteresowanych zakupem preferencyjnym węgla proszę Mieszkańców o wypełnienie ankiety zawierającej następujące dane:

  1. Imię i nazwisko wnioskodawcy;
  2. Adres pod którym prowadzone jest gospodarstwo domowe, na rzecz którego będzie dokonywany zakup preferencyjny;
  3. Adres poczty elektronicznej lub numer telefonu wnioskodawcy;
  4. Określenie ilości paliwa stałego o zakup którego będzie występował wnioskodawca wraz z podaniem asortymentu (groszek, orzech);
  5. Informację, czy wnioskodawca dokonał już zakupu preferencyjnego wraz z podaniem ilości nabytego paliwa stałego.

Ankietę należy składać do 28 października w Urzędzie Miejskim w Sochaczewie przy ul. 1 Maja 16  lub przesłać ją drogą mailową na adres: komunalny@sochaczew.pl (w temacie e-maila wpisując ankieta-węgiel).

Informacje wynikające z ankiety mają na celu jedynie dokonanie wstępnej analizy zapotrzebowania.

Maksymalna ilość węgla na jedno gospodarstwo domowe to 3 tony w sezonie grzewczym 2022/2023 (1,5 tony do dnia 31 grudnia 2022 r. i 1,5 tony do dnia 30 kwietnia 2023 r.)

Według projektu ustawy, węgiel po preferencyjnych cenach, będzie przysługiwał jedynie osobom, które spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego lub dokonały wpisu do CEEB (w przypadku gdy nie złożyły wniosku o dodatek węglowy).

Docelowo, mieszkańcy Miasta Sochaczew zainteresowani kupnem węgla, będą zobowiązani do złożenia wniosku o zakup.

Aktualnie Miasto Sochaczew prowadzi jedynie przygotowania do dystrybucji węgla i na bieżąco będzie informować mieszkańców na temat dalszych kroków.

Ankieta o zamiarze dokonania zakupu węgla

UM

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz