Złożyli hołd poległym

GRANICA W imieniu kierownictwa Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego mł. insp. Krzysztof Bujnowski, zastępca komendanta powiatowego policji wraz z delegacją uczestniczył w uroczystych obchodach 83. rocznicy wybuchu II wojny światowej i Bitwy nad Bzurą, która odbyła się na cmentarzu wojennym w Granicy.

Spoczywa na nim około 800 żołnierzy Wojska Polskiego z Armii „Poznań” i „Pomorze”, poległych w Puszczy Kampinoskiej we wrześniu 1939 roku. Uroczystość rozpoczęła się o 11.30 przemarszem na cmentarz wojenny oraz złożeniem wieńców i wiązanek przy Pomniku Pamięci Poległych i powitaniem Pocztów Chorągwianych i Sztandarowych. W dalszej części odbyła się msza święta polowa, a następnie okolicznościowe przemówienia.

BN

Fot. UG Kampinos

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz