Wrześniowe posiedzenie Rady Rynku Pracy

Reklamy

Tym razem posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Sochaczewie pod przewodnictwem Tadeusza Głuchowskiego, wicestarosty odbyło się nie jak zawsze w Starostwie a w nowo wyremontowanych pomieszczeniach Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie przy ul. Kusocińskiego a dokładnie w sali konferencyjnej.

Posiedzenie odbyło się w piątek – 16 września a więc tydzień po zorganizowanych przez PUP Rodzinnych Targach Pracy, które w zmienionej formule odbyły się na obiektach MOSiR-u w Sochaczewie. Jeden z punktów posiedzenia poświęcony był właśnie podsumowaniu tego wydarzenia. Obecny na otwarciu Targów Tadeusz Głuchowski podczas spotkania Rady Rynku Pracy pogratulował imprezy i podziękował wszystkim pracownikom urzędu za tak profesjonalne i innowacyjne przygotowanie wydarzenia. – Pani dyrektor i jej pracownicy stworzyli miłą i przyjemną atmosferę zarówno dla przedsiębiorców, jak i osób poszukujących pracy. Było wiele ciekawych ofert pracy a z tego co wiem, znaczna liczba osób zostawiła wypełnione formularze i kwestionariusze u potencjalnych pracodawców – wskazywał T. Głuchowski.

Wcześniej członkowie Rady Rynku Pracy zaopiniowali proponowane zmiany w podziale środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w roku 2022 r.

Dyrektor PUP Marlena Dębicka wskazała na rosnące zainteresowanie aktywizacją zawodową osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia, stąd też wnioskowała o przesunięcie na to zadanie środków z 30 do 60 tysięcy zł. Warto wspomnieć kilka zdań o tym programie. – Otóż dofinansowanie wynagrodzenia bezrobotnego w wieku 50 lat i więcej skierowanego przez urząd pracy przysługuje przez 12 miesięcy w przypadku bezrobotnych w wieku 50 lat – 60 lat lub 24 miesięcy w przypadku bezrobotnych, którzy ukończyli 60 lat. Wysokość dofinansowania wynosi maksymalnie do 50 procent mininalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie – mówiła M. Dębicka. Pracodawca lub przedsiębiorca są obowiązani do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego po zakończeniu dofinansowania przez okres równy co najmniej połowie okresu dofinansowania, tj.: przez okres 6 miesięcy w przypadku 12-miesięcznego dofinansowania wynagrodzenia osób w wieku 50-60 lat; przez okres 12 miesięcy w przypadku 24-miesięcznego dofinansowania wynagrodzenia osób w wieku powyżej 60 lat. Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia jest udzielane zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis. Przyznanie dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego odbywa się na podstawie umowy między starostą a pracodawcą lub przedsiębiorcą.

Jeden z ostatnich punktów spotkania dotyczył omówienia aktualnej sytuacji na rynku pracy a ta wygląda bardzo korzystnie, jeśli chodzi o stopę bezrobocia na terenie naszego powiatu – wynosi 2,7% (lipiec 2022 r.), gdy tymczasem w województwie mazowieckim stanowi na koniec lipca 2022 r. – 4,2%. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w naszym PUP-ie na dzień 31 sierpnia br. wynosiła – 981 osób, w tym 573 kobiet. Od początku rok placówka sukcesywnie uruchamia nabory na wszystkie aktywne formy aktywizacji osób bezrobotnych, tj.: na szkolenia, roboty publiczne, prace interwencyjne, bony na zasiedlenie, na środki na podjęcie działalności gospodarczej, na wyposażenie – doposażenie stanowiska pracy przez przedsiębiorcę, na studia podyplomowe czy staże. – Do końca sierpnia skierowaliśmy dla przykładu – w ramach złożonych wniosków – 202 osoby na staże, 19 na roboty publiczne, 14 osób na szkolenia, 26 osobom przyznaliśmy jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Podczas spotkania omawiano także kwestie związane z cudzoziemcami i uchodźcami z Ukrainy.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz