Tworzą Lokalną Strategię Rozwoju

Reklamy

TERESIN W teresińskim Dworcu TO.Kultura 20 września odbyło się spotkanie konsultacyjne w celu przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Wzięli w nim udział, obok mieszkańców, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych, przedstawiciele naszego samorządu.

 Nowa strategia będzie dotyczyła obszaru dziesięciu gmin – Żabia Wola, Mszczonów, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Radziejowice, Teresin, Baranów, Sochaczew, Nowa Sucha oraz Rybno. Tak więc mieszkańcy każdej z tych gmin muszą wypowiedzieć się na tematy związane z jej tworzeniem. Prace nad nową Lokalną Strategią Rozwoju prowadzi Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego”.

Spotkanie otworzyła Magdalena Podsiadły, prezes Zarządu LGD „Ziemia Chełmońskiego”, która przedstawiła efekty dotychczasowej działalności grupy i przybliżyła zakres prac podejmowanych przez Stowarzyszenie. Moderatorem konsultacji była ekspert Marzena Cieślak, powołana przez LGD do koordynacji działań.

W związku z prowadzonymi działaniami, których konsekwencją będzie przygotowanie nowej Lokalnej Strategii Rozwoju, podjęliśmy starania włączenia lokalnej społeczności w ten proces. W tym celu konieczne jest przeprowadzenie konsultacji społecznych na terenie każdej z gmin planowanej do objęcia LSR, które są poświęcone w szczególności analizie potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru, a także celów strategii – poinformowała Magdalena Podsiadły osoby, które przybyły na spotkanie.

W jego trakcie ekspertka powołana przez LGD „Ziemia Chełmońskiego” dokonała diagnozy

potrzeb i problemów obszaru i mieszkańców gminy Teresin. W trakcie rozmów podjęto m.in. takie zagadnienia jak potencjał, potrzeby, kierunki rozwoju obszaru LGD oraz wydatkowanie środków w nowej perspektywie.

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2023-2027 będzie wytyczała kierunki prac Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Chełmońskiego” oraz możliwości wsparcia inicjatyw lokalnych przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, jednostek sektora publicznego i mieszkańców. Magdalena Podsiadły podkreśliła, że opinie oraz propozycje działań sformułowane przez uczestników spotkania będą niezwykle pomocne w opracowaniu przedsięwzięć i konkretnych zadań do realizacji w nowej strategii. Każdy głos, czy to indywidualnego mieszkańca, czy też organizacji jest dokładnie analizowany i rozpatrywany.

BN

Fot. LGD

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz