Stypendia socjalne dla dzieci

Fot. Pixabay

REGION W urzędach gmin pojawiła się informacja o możliwości starania się o stypendia socjalne na rok 2022-2023. Rodzice są proszeni o to, by zgromadzili dokumenty zakupowe na usługi i asortyment związany z poszerzaniem edukacji dzieci.

Mogą to być faktury, umowy, paragony. Do paragonu należy dołączyć oświadczenie, którego rodzica i dziecka paragon dotyczy. Wydatki zakwalifikowane mogą być od lipca 2022 roku. Wnioski o stypendium składa się w nieprzekraczalnym terminie do 15 września w urzędach gmin.

Na dokumentach zakupowych mogą widnieć tylko usługi lub produkty związane z celami edukacyjnymi. Nie może to być paragon mieszany, na którym oprócz odzieży sportowej dla dziecka wymienione są produkty spożywcze dla rodziny. Takie paragony nie będą akceptowane. Wydatki muszą być związane ściśle z celami edukacyjnymi. Nie jest to świadczenie przeznaczone na cele bytowe, żywność i rachunki. Rodzice korzystając ze stypendiów szkolnych zobowiązani są do aktywnego inwestowania w edukację swoich dzieci.

Usługi i asortyment edukacyjny to przede wszystkim opłata za dodatkowe lekcje języka obcego, zajęcia taneczne, plastyczne, opłaty za programy edukacyjne online, aplikacje edukacyjne. Stypendium szkolne można także przeznaczyć na tradycyjny sprzęt szkolny jeśli świadczenie 300+ nie pokrywa tych kosztów. Mogą to być przybory szkolne (długopisy, ołówki, kredki, linijki, temperówki, piórniki, farby, kartony i bloki rysunkowe, pędzle, bibuły, zeszyty), podręczniki, lektury szkolne, opracowania szkolne, encyklopedie, słowniki, poradniki związane z edukacją ucznia (ale nie poradniki hobbistyczne np. młodego wędkarza), tornistry, stroje i obuwie szkolne, fartuchy, rękawice ochronne dla uczniów szkół zawodowych, ewentualnie narzędzia.

Stypendia szkolne służą wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci w rodzinach o niskich dochodach, gdy przypada poniżej 600 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie.

Stypendia przyznawane są w wysokości minimum 99,20 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż przedstawione wydatki. O ostatecznej wysokości stypendium decyduje dotacja przyznana przez kuratorium oświaty. Planowana termin wypłaty stypendium to grudzień.

 Oprac. BN

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz