Rozwijają cyfryzację gminy

fot.pixabay

RYBNO Na realizację programu grantowego ,,Cyfrowa Gmina” gmina Rybno pozyskała dofinansowanie w kwocie 104 070 złotych. Otrzymane dofinansowanie w formie grantu to 100 procent wydatków kwalifikowanych. Tym samym gmina Rybno rozpoczęła realizację tego projektu, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Projekt zakłada zakup oraz dostawę nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, jak też urządzeń zabezpieczających sieć. Realizacja tego projektu jest niezbędna ze względu na konieczność wymiany przestarzałego sprzętu internetowego w jednostce samorządu terytorialnego oraz niekompatybilnego oprogramowania.

W ramach programu ,,Cyfrowa Gmina” będzie przeprowadzona techniczna diagnoza cyberbezpieczeństwa. Realizacja projektu wpłynie na rozwój cyfrowy oraz wzmocnienie odporności na zagrożenia. Celem projektu jest zwiększenie zdolności jednostki samorządowej oraz podmiotów im podległych w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, pracy i nauki zdalnej. Ponadto realizacja grantu przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię Covid-19 w latach 2020/21. Odpowiedni sprzęt już dotarł do gminy.

BN

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz