Prace przy „Ogrodniku” zgodnie z planem

fot.podglądowe

Powstający budynek gospodarczo-dydaktyczny dla potrzeb Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie przez okres wakacyjny nabrał realnych kształtów.

Oddany w kwietniu br. plac budowy firmie Moderdom s.c. Mariusz Rozpara, Krzysztof Górski ze Skierniewic dziś nie przypomina w niczym dawnego zniszczonego obiektu szkolnego. We wtorek, 13 września miał miejsce odbiór stanu surowego zamkniętego ze stolarką aluminiową zewnętrzną. W odbiorze uczestniczył m.in. Tadeusz Głuchowski, wicestarosta, który od momentu rozpoczęcia tu robót nadzoruje postępy prac, a te przebiegają zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Jak poinformował obecny na spotkaniu kierownik budowy i projektant – Michał Krawczyk, właśnie zakończył się pierwszy etap realizowanej przy budynku Archiwum Starostwa Powiatowego inwestycji, która służyć będzie społeczności szkolnej „Ogrodnika”. – Obecnie mamy stan surowy zamknięty obiektu. Powstały mury wraz ze stropodachem, jeszcze bez pokrycia samego stropodachu. Wstawiane są okna, wykonana została izolacja fundamentów. Czekamy na pokrycie dachowe, które w najbliższym czasie będzie wykonywane – informuje M. Krawczyk. – Zaczęliśmy instalacje wewnętrzne elektryczne, wchodzimy z instalacjami sanitarnymi tak, by obiekt przed zimą uruchomić – ogrzewać, co pozwoli nam kontynuować w okresie zimowym prace wewnątrz wykończeniowe – dodaje kierownik budowy. Jak wskazuje pojawi się też konstrukcja stalowa na zewnątrz budynku, która jest elementem architektury – to konstrukcja wsporcza pod zielone pnącza. Co do stolarki wewnętrznej – ta, jak to jest zazwyczaj bywa pojawi się na etapie wykończeniowym budynku. Zakończenie robót planowane jest na marzec przyszłego roku.

Jak wielokrotnie podkreśla wicestarosta T. Głuchowski to kolejna znacząca inwestycja samorządu powiatowego w placówce oświatowej, dla której powiat jest organem prowadzącym. – To będzie bardzo nowoczesny budynek, spełniający wszelkie wymogi i standardy. Dostosowany do potrzeb pracy i nauki również osób niepełnosprawnych, zagospodarowany i urządzony na miarę XXI wieku. Z pewnością podniesie to poziom edukacji młodzieży, pozwoli realizować wiele innowacyjnych projektów i pomysłów. Całemu Zarządowi Powiatu chodzi o to, by młodzież, która uczy się w ZS RCKU mogła zdobywać wiedzę, ale także praktyczne umiejętności w coraz lepszych warunkach, a co z pewnością przełoży się na ich większą konkurencyjność na rynku pracy – zaznacza T. Głuchowski, dla którego sprawy oświaty są wyjątkowo bliskie.

Przypomnijmy. Dla potrzeb szkoły powstanie budynek o powierzchni 625 metrów kwadratowych. Oprócz sali konferencyjnej o powierzchni 150 m kw., która będzie służyła jako świetlica szkolna znajdą się tu trzy sale dydaktyczne przeznaczone i wyposażone dla naszych zawodów – technik żywienia i usług gastronomicznych, technik geodeta i technik ogrodnik. Będzie pokój nauczycielski z aneksem kuchennym, szatnie dla uczniów, pomieszczenie warsztatowe i socjalne dla pracowników niepedagogicznych szkoły.

Jeśli chodzi o finansowanie tej oświatowej inwestycji środki pochodzą z budżetu powiatu i zostały wygospodarowane przez Zarząd Powiatu, dzięki wcześniejszym rządowym dotacjom na inne inwestycje samorządu. Inwestycja kosztować będzie ponad 4 mln złotych.

Warto nadmienić, iż w ramach Powiatowego Budżetu Obywatelskiego Ogrodnik w ostatnich latach otrzymał nowe boisko oraz zielone patio a dodatkowo wyremontowane zostało pomieszczenie po dawnej hydroforni.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz