Paczki dla potrzebujących

Reklamy

RYBNO Wójt gminy Rybno w porozumieniu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rybnie kontynuuje wydawanie paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020.

Program ten jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym z Banku Żywności SOS w Warszawie. Pomoc żywnościowa jest wydawana w formie paczek. Będą one wydawane w świetlicy parafialnej w Rybnie, przy al. Kasztanowa 4 . Do odbioru paczek żywnościowych uprawnione są osoby posiadające skierowanie. Wydawana żywność jest bezpłatna, jak również jej transport, który odbędzie się za pośrednictwem Banku Żywności SOS w Regułach. Gmina Rybno nie ponosi żadnych kosztów finansowych w związku z ta akcją. Wkładem własnym jest udział pracowników GOPS w Rybnie przy rozdawaniu paczek. Osoby je odbierające paczki proszone są jedynie o zachowanie terminu odbioru, który został uzgodniony indywidualnie z GOPS. Paczki do odbioru – 28 września w godzinach 12.00 – 15.00, 29 września i 30 września w godzinach 7.00 – 15.0). Paczki zawierają podstawowe produkty żywnościowe.

BN

Fot. UG Rybno

 

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz