Order za działalność opozycyjną

Decyzją prezydenta RP, wieloletnia szefowa sochaczewskiej „Solidarności”, Danuta Radzanowska, odznaczona została Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Order odebrała 2 września w Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie. Order nadawany jest za wybitne zasługi położone w służbie państwu i społeczeństwu, a zwłaszcza za wybitne osiągnięcia w działalności publicznej podejmowanej z pożytkiem dla kraju.

Danuta Radzanowska pracy związkowej poświęciła ponad cztery dekady życia. Jak podaje IPN, w okresie od 13 grudnia 1981 r. do 1989 r. prowadziła podziemną działalność związkową na terenie Sochaczewa. W latach 80. dwukrotnie zatrzymywana, zajmowała się przygotowaniem i kolportażem ulotek wyrażających sprzeciw wobec stanu wojennego oraz delegalizacji wolnego związku zawodowego ,,Solidarność”. W1982 r. funkcjonariusze MO dokonali przeszukania jej mieszkania, gdzie znaleźli materiały związkowe. Została skazana na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata oraz karę grzywny w wysokości 8 tys. zł. Karę zapłaciło warszawskie podziemie, a Danutę Radzanowską po 13 latach, w ramach rewizji nadzwyczajnej, uniewinniono. Nie zaprzestała działalności, współorganizowała podziemne spotkania działaczy opozycyjnych oraz organizowała pomoc dla rodzin osób internowanych.

W latach 90. była delegatką na Zjazd Krajowy NSZZ, a do dziś jest delegatem na Walne Zgromadzenie Delegatów Regionu Mazowsze. Przewodniczącą sochaczewskiego oddziału „Solidarności” jest nieprzerwanie od 1992 roku.
29 października 2018 roku Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przyznał jej status osoby represjonowanej z  powodów politycznych (status kombatanta) i odznakę honorową „Działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych”. Postanowieniem prezydenta RP z 11 lipca 2019 roku przyznano jej Krzyż Wolności i Solidarności. Wniosek o jej uhonorowanie złożył prezes IPN. Krzyż za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania  praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej wręczono w grudniu 2019 roku.

Danuta Radzanowska to także samorządowiec i miłośnik zwierząt. W latach 1998-2002 była radną rady powiatu sochaczewskiego, w latach 2002-2006 radną rady miasta, a od 2006 do 2010 przewodniczyła radzie miasta. Wielu sochaczewian zna ją także z działalności na rzecz zwierząt w sochaczewskim oddziale Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.

um

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz