Jak legalnie pozyskać drewno z własnego lasu?

Fot. Pixabay

Wraz z nadchodzącym okresem zimowym coraz więcej właścicieli lasów prywatnych rozważa pozyskanie drewna na opał z własnego lasu – który w ewidencji gruntów oznacza się symbolem Ls.

Jak tego dokonać w sposób legalny oraz w zgodzie z ochroną przyrody?  

Od 1 czerwca 2021 roku do 31 grudnia 2030 roku na terenie każdej gminy powiatu sochaczewskiego obowiązuje Uproszczony Plan Urządzenia Lasu – UPUL, który zgodnie z Ustawą o Lasach sporządza się dla lasów należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych.

Zawiera on m.in. opis taksacyjny drzewostanu, w którym opisany jest skład gatunkowy drzewostanu, wskazania gospodarcze czy maksymalna ilość drewna, którą można pozyskać z lasu. W związku z zatwierdzeniem UPUL starosta nie wydaje już odrębnych decyzji dla właścicieli lasów prywatnych o wyznaczenie zadań gospodarczych do wykonania w lesie. Właściciele lasów są zobowiązani do działań zgodnych z zapisami zawartymi w UPUL. Uproszczony Plan Urządzenia Lasu jest dostępny zarówno w siedzibach urzędów gmin, jak i w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

Tam, na miejscu bądź telefonicznie można uzyskać wszelkie informacje. Należy pamiętać, że podczas wycinki drzew trzeba zwrócić uwagę na gniazda ptaków oraz drzewa dziuplaste, których nie można usuwać, by dać możliwość rozwoju ptakom.

Pozyskane podczas zabiegów pielęgnacyjnych drewno należy zalegalizować. Dokonują tego pracownicy Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Sochaczewie na wniosek właściciela lasu, który składa się w biurze podawczym Starostwa.

Efektem legalizacji jest uzyskanie świadectwa legalności drewna, które jest niezbędne do jego sprzedaży czy przewozu surowca drzewnego drogami publicznymi. Podczas przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjnych oraz pozyskania drewna pamiętajmy także o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa oraz BHP przy wykonywaniu prac.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz