Gmina Młodzieszyn z kolejnymi dofinansowaniami z WFOŚiGW

Reklamy

29 wrzesnia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie nastąpiło uroczyste podpisanie umów na kolejne otrzymane przez gminę Młodzieszyn dofinansowania z WFOŚiGW w Warszawie. Gmina Młodzieszyn otrzymała łączne dofinansowanie w wysokości 86 tysięcy złotych na realizację dwóch zadań.

Uroczyste podpisanie umów nastąpiło pomiędzy Prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – Markiem Ryszką w obecności Ministra Macieja Małeckiego, a Wójt Gminy Młodzieszyn Moniką Pietrzyk i Skarbnik Gminy Młodzieszyn Małgorzatą Zawadzką. Dziękujemy Prezesowi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – Markowi Ryszce za kolejne przyznane środki finansowe, jak również Ministrowi Maciejowi Małeckiemu za pomoc i wsparcie w pozyskaniu dofinansowań dla gminy Młodzieszyn, które pozwolą na dalszy rozwój i upiększanie naszej gminy.

Na pierwsze zadanie pn. „Stworzenie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na terenie Gminy Młodzieszyn” w ramach programu 2022-EE-1 pn. „Zadania z zakresu edukacji ekologicznej”, gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 36 tysięcy złotych. Celem zadania będzie rozwój infrastruktury służącej edukacji ekologicznej społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży, umożliwiającej stosowanie atrakcyjnych form i metod edukacji oraz poprawiającej bezpośredni kontakt człowieka ze środowiskiem.
W ramach zadania zaplanowano wykonanie ścieżki edukacyjnej w parku w Młodzieszynie, wyposażonej w 7 tablic poziomych (ławo-stoły) i 2 tablice pionowe wykonanych z drewna. Tablice będą zawierały informację o gatunkach ryb i ptaków. Szacowana wartość całej inwestycji wyniesie 48 tysięcy złotych.

Natomiast na realizację drugiego zadanie pn. „Zabiegi pielęgnacyjne drzew oraz uzupełnienie nasadzeń na terenie Gminy Młodzieszyn” w ramach programu 2022-EE-1 pn. „Zadania z zakresu edukacji ekologicznej”, gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 50 tysięcy złotych. Celem zdania będzie uzupełnienie nasadzeń oraz wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew na terenie zabytkowego parku w Młodzieszynie. Zaplanowane nasadzenia zieleni niskiej w tym róże, hortensje, cisy zagospodarują kolejne elementy podworskiego zabytkowego parku w Młodzieszynie. Szacowana wartość całego zadania wynosi ok. 67 tysięcy złotych.

UG

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz