Dotacja na ekologię

Reklamy

TERESIN Gmina Teresin otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na usunięcie azbestu oraz działania ekologiczne. W ramach otrzymanego dofinansowania pokryte zostaną koszty demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Dzięki wsparciu Funduszu szkodliwy azbest zostanie w bezpieczny sposób zdemontowany z dachów przez specjalistyczne firmy i unieszkodliwiony na składowiskach odpadów niebezpiecznych.

Marek Ryszka, prezes zarządu WFOŚiGW przypomniał, że od 2018 roku Fundusz przekazał mazowieckim samorządom ponad 40 mln zł na usuwanie azbestu. W tym roku zaplanowano na ten cel kolejne 6,8 mln zł. Umową została podpisana 12 września w domu zakonnym w Szymanowie. Ze strony Funduszu dokumenty podpisał Marek Ryszka, a ze strony teresińskiego samorządu Marek Olechowski, wójt gminy Teresin, oraz skarbnik gminny Agnieszka Rosa. W spotkaniu wzięli udział poseł Maciej Małecki, wiceminister aktywów państwowych, oraz Jacek Ozdoba, wiceminister klimatu i środowiska.

Fundusz dofinansuje również wykonanie prac pielęgnacyjnych zabytkowego drzewostanu w XVIII wiecznym przypałacowym parku w Szymanowie. Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny otrzyma na ten cel dotację w wysokości 50 tys. zł.

W Szymanowie prowadzimy szkołę średnią, jest tu również sanktuarium Matki Bożej Jazłowieckiej oraz dom rekolekcyjny. Dzięki dotacji będziemy mogli zapewnić bezpieczeństwo wszystkich, którzy nas odwiedzają, odpowiednio zabezpieczając drzewa w zabytkowym parku – mówi siostra Elżbieta Faustyna Orłowska, przełożona domu zakonnego w Szymanowie.

W 2022 roku Fundusz zaplanował w swoim budżecie na działania związane z ochroną przyrody 1 mln 240 tys. zł, z kolei na edukację ekologiczną 3 mln 274 tys. zł.

BN

wfosigw.pl

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz