BĘDZIE NOWA STRATEGIA DLA GMINY

fot.pixabay
Reklamy

W gminie Teresin rozpoczęły się prace nad opracowaniem projektu „Strategii Rozwoju Gminy Teresin na lata 2023-2030”. Aby jednak zakończyć i zamknąć te prace, potrzebne są dane analityczne otrzymane w diagnozie sytuacji przestrzennej, gospodarczej i społecznej, które można uzyskać tylko w badaniach ankietowych.

Stąd władze gminne zachęcają mieszkańców gminy do udzielenia odpowiedzi na przedstawioną im ankietę na temat głównych obszarów działalności samorządu gminnego.

­ – Wasze zdanie jest dla nas bardzo ważne. Ankieta składa się z pytań zamkniętych oraz pięciu otwartych, a jej wypełnienie nie powinno zająć więcej niż 15 min. Jest ona w pełni anonimowa, a odpowiedzi będą prezentowane w formie zbiorczej – informuje Urząd Gminy w Teresinie.

Pytania nie są trudne i każdy mieszkaniec z łatwością może udzielić odpowiedzi na dany mu temat. W dziale społecznym trzeba ocenić aktywność mieszkańców na rzecz gminy, skuteczność działania pomocy społecznej, jak też dostęp do podstawowej opieki medycznej i specjalistycznej opieki medycznej. Mieszkańcy proszeni są o ocenę wsparcia osób starszych oferowane przez gminę, czyli m.in. o działalność Klubu Klub Seniora i wsparcie osób niesamodzielnych. Ocenie podlega również poziom zadowolenia ze świadczonych przez Urząd Gminy Teresin usług, bezpieczeństwo publiczne na terenie gminy oraz funkcjonalność budynków administracji publicznej.

W dziale gospodarczym mieszkaniec powinien ocenić atrakcyjność inwestycyjną obszaru gminy, warunki prowadzenia i rozwijania działalności gospodarczej na terenie gminy, połączenia komunikacyjne z innymi gminami i miastami, dostępność usług oraz perspektywy rozwojowe działalności rolniczej w gminie. Trzeba też się wypowiedzieć, w jakiej skali jest konkurencyjność gminy jako miejsca zamieszkania i lokalizacji inwestycji oraz przedsiębiorstw na rynku lokalnym. No i ważna w ocenie kwestia, to możliwość uzyskania zatrudnienia na terenie gminy.

Trzecim aspektem w ocenie danym mieszkańcom jest określenie poziomu dotyczącego środowiska i przestrzeni. Trzeba wystawić ocenę za estetykę swojej gminy, jakość powietrza, czystość wód powierzchniowych, infrastrukturę melioracji (rowy, sieć drenarska, przepusty) oraz czystość terenów zielonych. Trzeba też ocenić ofertę gminy w działaniach wspierających ochronę środowiska, świadomość ekologiczną mieszkańców, efektywność zagospodarowania przestrzeni, tzn. czy tereny są wykorzystywane optymalnie, oraz walory środowiska przyrodniczego w gminie. Sprawy dotyczące ekologii, tzn. rozwój odnawialnych źródeł energii oraz system odbioru odpadów na terenie gminy. Tu też trzeba sklasyfikować. W ocenie infrastruktury technicznej ocenić stan dróg, małą infrastrukturę drogową (chodniki, oświetlenie, przystanki), bezpieczeństwo przy głównych drogach w związku z ruchem aut osobowych i ciężarowych, jakość sieci wodnej, kanalizacyjnej i dostępu do internetu.

Ocenie podlega też turystyka i rekreacja. Trzeba ocenić atrakcyjność turystyczną gminy, poziom bazy sportowo-rekreacyjnej, turystyczno-wypoczynkowej i bazy gastronomicznej. Wystawić ocenę za wyposażenie placów zabaw i siłowni zewnętrznych, system ścieżek rowerowych oraz ofert spędzania wolnego czasu dla różnych grup wiekowych. W podobny sposób należy sklasyfikować edukację i kulturę. Kolejny etap to taka sam ocena edukacji w szkołach podstawowych, jej jakość i infrastruktura (sale lekcyjne, sale sportowe, wyposażenie pracowni szkolnych, szatnie). Ponadto ocenie podlega wsparcie dla uczniów zdolnych i tych z trudnościami w nauce w szkołach na terenie gminy, jak też dodatkowa oferta (kółka zainteresowań, klasy sportowe, dodatkowe zajęcia), organizację dowozu dzieci do szkół.

Drugi segment tego działu, to ocena jakości i różnorodności wydarzeń kulturalno-rozrywkowych w gminie, dostęp do obiektów kulturalnych w gminie oraz podsumowanie działalności domu kultury i biblioteki.

Na koniec mieszkańcy powinni wskazać pięć aspektów, które wymagają poprawy. Wymienione są tu m.in. infrastruktura drogowa, poprawa transportu drogowego, oświetlenie uliczne, rozwój infrastruktury sportowej, modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji, ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej, poprawa czystości wód oraz funkcjonowania gospodarki odpadami.

Wspomniana jest także kwestia dostępności do internetu, instalacji energii odnawialnej, wspierania starszych i niepełnosprawnych, dostępu do usług medycznych oraz promocja gminy, inwestycje w turystykę, kulturę i edukację. W ostatnim pytaniu trzeba ocenić, co powinno być wizytówką gminy. I tu mieszkańcy gminy proszeni są o sugestie. Na koniec trzeba podać płeć, wiek i status zatrudnienia ( w ankiecie mogą wziąć udział osoby dorosłe).

Ankieta do wypełnienia dostępna jest do 19 września 2022 roku pod linkiem:  https://www.survio.com/survey/d/Teresin

Bogumiła Nowak

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz