Amfiteatr i bulwary najlepszym w Polsce przykładem rewitalizacji obszarów i przestrzeni urbanistycznej

Reklamy
Sochaczewski amfiteatr wraz z bulwarami spacerowymi nad Bzurą zdobył I miejsce i tytuł Modernizacja Roku 2021, w kategorii „Rewitalizacja obszarów i przestrzeni urbanistycznej”. To bardzo prestiżowe wyróżnienie. Naszą budowlę doceniło grono ponad 30 niezależnych specjalistów w dziedzinach budownictwa i architektury z całej Polski.

Finał 26. edycji ogólnopolskiego konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.” miał miejsce w środę 28 września. Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie. Oprawę muzyczną wydarzenia zapewniła Orkiestra Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny. Reprezentantami sochaczewskiego samorządu na gali byli: zastępca burmistrza Dariusz Dobrowolski oraz przewodniczący rady miejskiej Sylwester Kaczmarek.

Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego. Co roku startuje w nim kilkaset nowych i zmodernizowanych obiektów w całej Polski. Przed wyłonieniem zwycięzców zgłoszone budowle były odwiedzane przez 33-osobowe grono jury konkursowego złożonego z profesorów politechnik, przedstawicieli ministerstw i instytucji, marszałków województw, samorządowców, specjalistów branży budowlanej i architektonicznej. Przewodniczącym jury był dziekan Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Bydgoskiej – prof. Maciej Dutkiewicz.

Celem konkursu było wyłonienie przedsięwzięć budowlanych: modernizacji oraz nowych obiektów ukończonych do końca pierwszego kwartału 2022 roku, wyróżniających się szczególnymi walorami jakościowymi, funkcjonalnymi, urbanistycznymi i estetycznymi.

Jurorzy przyznali sochaczewskiemu amfiteatrowi oraz terenom nad Bzurą I miejsce i tytuł „Modernizacji Roku 2021” w kategorii „Rewitalizacja obszarów i przestrzeni urbanistycznej”. W swoim werdykcie przyznania nagrody uzasadnili, że nagrodę przyznają „za pomysł i wyjście naprzeciw potrzebom mieszkańców, stworzenie miejsca do aktywnego wypoczynku i rekreacji (wypożyczalnia kajaków, kawiarnia z tarasem i pięknym miejscem widokowym). Za budowę obiektu kultury – amfiteatru, gdzie wyjątkowym elementem jest umieszczenie ścieżki spacerowej na dachu obiektu prowadzącej na bulwary spacerowe nad Bzurą. Stworzono strefę powiązań funkcjonalno-przestrzennych terenów krajobrazowych nabrzeża Bzury i struktur zurbanizowanych, która umożliwia promocję walorów historycznych i kulturalnych miasta, w tym przede wszystkim ruin Zamku Książąt Mazowieckich”.

To niewątpliwie ogromny sukces dla naszego miasta. To też jednocześnie obiektywna ocena walorów naszego amfiteatru, wydana przez ekspertów w dziedzinie budownictwa i architektury, wbrew głosom krytyki, z którymi niekiedy spotyka się ten obiekt w lokalnym środowisku. Zdaniem specjalistów mamy być z czego dumni!

Co ważne, ideą konkursu jest nagradzanie nie tylko inwestorów, ale również wykonawców i projektantów przedsięwzięć budowalnych. Dlatego przypomnijmy, że inwestorem budowy amfiteatru przy ul. Podzamcze było miasto Sochaczew, natomiast zaprojektowała go wrocławska firma Heinle, Wischer und Partner Architekci Sp. z o.o., a wykonania przedsięwzięcia podjęła się lokalna firma budowlana Sochbud.

UM

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz