ABY MŁODY KONSUMENT BYŁ BEZPIECZNY

Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu już po raz drugi realizuje projekt „Policyjna Akademia Bezpiecznego Konsumenta”, dofinansowanego przez Narodowy Bank Polski w ramach programu edukacji ekonomicznej. Projekt ten adresowany jest do młodzieży, którą chce się uchronić przed ryzykami finansowymi i odpowiedzialnym obrotem gotówką. Policja mazowiecka zachęca placówki oświatowe do skorzystania z tego projektu.

 Policjanci przypominają, że ofiarami oszustów wszelkiej maści padają nie tylko ludzie dorośli, ale przede wszystkim młodzież, która jest bardziej łatwowierna i nie ma szerokiej wiedzy o metodach wyłudzania pieniędzy. Projekt ten ma uchronić ja przed nierozważnymi decyzjami w gospodarowaniu pieniędzmi.

Celem głównym projektu „Policyjna Akademia Bezpiecznego Konsumenta” jest zatem zwiększenie bezpieczeństwa ekonomicznego młodego konsumenta na rynku poprzez wzrost wiedzy i świadomości zagrożeń związanych z obrotem pieniędzmi, w tym pieniądzem elektronicznym (operacje bezgotówkowe) oraz uczestnictwem w transakcjach handlowych,

ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki ryzyka przestępstw internetowych.

Projekt obejmuje działania edukacyjne skierowane do młodzieży i nauczycieli placówek oświatowych z terenu garnizonu mazowieckiego. Program ten realizowany jest w różnych, atrakcyjnych dla młodych ludzi formach. Są to warsztaty prewencyjne i konkurs edukacyjny.

W celu przystąpienia do  projektu należy zgłosić placówkę szkolną, wypełniając formularz deklaracji oraz dostarczyć go do Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu, w formie skanu drogą e-mailową na adres: prewencja.kwp@ra.policja.gov.pl lub osobiście w siedzibie najbliższej komendy miejskiej lub powiatowej na terenie garnizonu mazowieckiego. Na terenie naszego powiatu to Komenda Powiatowa Policji w Sochaczewie.

Termin zgłoszeń upływa w dniu 30 września.

Warsztaty prewencyjne dla szkół „Bezpieczeństwo finansowe młodego konsumenta” prowadzone będą z zakresu bezpieczeństwa ekonomicznego konsumenta na rynku. Natomiast konkurs edukacyjny dla młodzieży „Bezpieczny konsument – to ja!” przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich. Tu należy przygotować pracę plastyczną wykonaną dowolną techniką. Dla zwycięzców konkursów przewidziano nagrody w postaci bonów podarunkowych oraz wyróżnienia. Najlepsze prace konkursowe będą publikowane w formie notatników zeszytowych, których okładki będą opatrzone nagrodzonymi dziełami. Będą też wykorzystywane w działaniach profilaktyczno-edukacyjnych na rzecz społeczeństwa.

Warsztaty w placówkach poprowadzą funkcjonariusze policji, którzy jednocześnie przygotują nauczycieli do pełnienia roli trenerów już poza projektem. Termin warsztatów zostanie uzgodniony przez obie strony. Odbędą się one w okresie od 1 do 31 października.

O zakwalifikowaniu placówki do projektu decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym warunkiem uczestnictwa jest zadeklarowanie czynnego udziału w konkursie dotyczącym bezpieczeństwa ekonomicznego konsumenta na rynku. Udział w projekcie jest bezpłatny. Regulamin dotyczący konkursu jest dostępny na stronie internetowej KWP w Radomiu. Szczegółowych informacji o projekcie udziela Zespół ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji KWP w Radomiu, tel. (47) 701 30 62, (47) 701 30 65.

Bogumiła Nowak

Fot. KWP Radom

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz